Det är en 35-årig man och en 53-årig kvinna som, enligt två helt separata beslut från Försäkringskassan, har fått för mycket pengar och nu måste betala tillbaka, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Kvinnan ska inom en månad hosta upp totalt 258 949 kronor, annars väntar dröjsmålsränta med 7,5 procent. Anledningen är att hon fått för mycket i både sjukersättning och bostadstillägg.

Enligt Försäkringskassans beslut har kvinnan inte meddelat att hennes arbetsförmåga har förbättrats. Kvinnan, som jobbar inom vården, har arbetat samtidigt som hon fått hel sjukersättning.

Mannen krävs på 156 448 kronor då han arbetat mer än halvtid samtidigt som han fått halv sjukersättning.

I båda fallen anser Försäkringskassan att det inte finns några särskilda skäl för att man ska slippa att betala tillbaka pengarna. Varken kvinnan eller mannen har anmält förändringar som påverkar rätten att få ersättning.

Om Norrköpingsborna inte är nöjda med beslutet, kan de begära att Försäkringskassan omprövar sitt beslut.