För Ektorpsskolan kom dessutom Skoljoggen tidsmässigt lägligt. Från och med det här läsåret gör skolan en särskild satsning på hälsa. En extra timme i veckan läggs på motion och hälsa, där eleverna kommer ut och går på schemalagd promenad.

– Skolans egen initiativ, konstaterade rektorn Marika Andersson strax innan startskottet för Skoljoggen gick.

– Det är för lite med de ordinarie idrottslektionerna. Eleverna behöver röra på sig mer än så. Därför testar vi med promenader den här terminen.

Artikelbild

| "Skolans eget initiativ", sa rektorn Marika Andersson om hälsosatsningen.

I Skoljoggen var det däremot fritt fram att springa. Eller jogga, lunka eller gå. Bara man deltog. Uppskattningsvis ett par hundra av Ektorpsskolans elever från särskolan, träningsskolan och grundskolan ställde upp och avverkade två varv på den 2,5 kilometer långa banan i eget tempo. Ingen vann, ingen kom sist.

– Skoljoggen ska framför allt vara en inkluderande aktivitet där alla som går på skolan ska känna sig delaktiga i aktiviteten, menade Damir Memic som samordnade Skoljoggen på Ektorpsskolan.

Även den speciella satsningen på hälsa har ökat sammanhållningen bland eleverna på skolan.

– Det var ingenting vi först hade räknat med, sa Kajsa Abrahamsson, lärare i svenska som andraspråk.

Artikelbild

| Kajsa Abrahamsson menar att sammanhållningen blev en extra bonus.

– Det blev en extrabonus. Vi har också redan noterat att den här vardagsmotionen både har förbättrat skolresultaten och ökat närvaron på lektionerna.

Skoljoggen lockar uppåt en halv miljon elever i hela landet varje år.