Norrköpings kommun upplyser om byggstoppet på sin hemsida. Där berättas att ett nytt kök och ny matsal på Ektorpsskolan och Ektorpsringen började byggas under våren. Nyligen upptäcktes dock föroreningar i marken från de material som användes när marken fylldes i samband med skolbygget på 1960-talet. Bland annat har man funnit föroreningar i asfalt.

Sanering krävs

Föroreningarna är bundna i marken och påverkar inte elevernas skolmiljö inomhus eller utomhus, men måste nu tas bort på rätt sätt innan byggnationen kan fortsätta. Byggherren är skyldig att anmäla markföroreningar till Bygg- och miljökontoret och redovisa en plan för hur föroreningarna ska hanteras. Först när planen har godkänts av Bygg- och miljönämnden kan bygget återupptas.