– När vi får avtal och någon går in konkret i arbete blir det mera på riktigt, säger hon, som om några dagar lämnar posten som ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Det är NCC som blir entreprenör för den nya kajen, gator, kanaler och parkområden i det som ska bli ett nytt stort bostadsområde.

Det första som Norrköpingsborna kommer att se av byggandet blir förmodligen den nya Kanonparken mellan Andreas kvarn och Hamnbron och så arbetet med att höja Saltängsgatan. Det berättar Fredrik Wallin, som är projektledare. De arbetena behöver komma i gång under den tidiga våren nästa år.

Artikelbild

| NCC är entreprenör för bland annat kanaler och parkområden i området.

När det gäller kajen väntar kommunen på det miljötillstånd som krävs för att arbetet ska få påbörjas. När det kommer kan ingen säga.

– Vi tror att vi tidigast får det i sommar. Men kajen är det mest komplexa och svåraste, som vi tror, och där behöver vi ägna tid med entreprenören innan vi sätter igång själva bygget så att vi verkligen har genomlyst alla alternativ och hur produktionen ska gå till, säger Fredrik Wallin och räknar med att det kan ta större delen av våren.

Frågan om vad avtalet är värt finns det inget svar på ännu.

– Vi ska tillsammans med entreprenören ta fram alla bygghandlingar och göra budgetar för arbetena. Innan vi är överens om de lösningarna och de budgetarna beställer vi inga fortsättningsarbeten för utförande.

Artikelbild

| Den nya kajen bedöms bli det svåraste.

Som tidsplanen ser ut nu, och om allt löper på, räknar Fredrik Wallin med att de första bostäderna i Inre hamnen ska vara klara för inflytt under början av 2022.