Kommunen är uppdelad i sex geografiska områden och oavsett var man bor kommer det att finnas minst en utförare utöver kommunen. I delar av själva Norrköping blir det möjligt att välja mellan sju utförare plus kommunen.

– Det känns jättebra att det är en sådan bredd, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) och pratar om både stora och små företag, både väletablerade och nystartade och dessutom lokala företag.

Det finns företag som kan erbjuda personal med olika språkkunskaper och ett företag erbjuder särskild demenskompetens.

LOV är förkortningen för Lagen om valfrihetssystem. Den infördes 2009, men kommuner väljer själva om de vill tillämpa den.

Den tidigare politiska majoriteten i Norrköping sade nej, men den nu styrande Kvartetten har beslutat att inför LOV för hemtjänst på dagtid. Övrig tid är det kommunen som står för hjälpen. Precis som tidigare är det kommunens biståndshandläggare som avgör om en person har rätt till hemtjänst och kostnaden för den enskilde är den samma oavsett utförare.

Alla som nu har hemtjänst kommer att få information och i november ordnas en mässa där de godkända företagen får visa upp sig innan det blir dags för hemtjänsttagarna att göra sina första val. Den som inte gör något eget val får behålla kommunens hemtjänst och så blir det också i fortsättningen.

De företag som godkänts är Adeocare AB, Aleris Omsorg AB, Auxilia Hemjänst AB, Genuin Omsorg Sverige AB, Vionord Omsorg & Service, Inspirera Hemtjänst AB och QviMo AB.