Bakgrunden är att det kommunala bolaget Nodra (före detta Norrköping Vatten och Avfall) vid årsskiftet tog över sophämtningen från den privata utförare som hade avtalet, men som hamnat i ekonomiska problem. Företagarna har varit öppet kritiska till att detta gjordes utan föregående upphandling och ser det som att kommunen vill konkurrera med näringslivet. Under tisdagens möte fick politikerna svara på vilken linje de egentligen vill se framöver.

– Är det här ett uttryck för att vi vill driva mer i kommunal regi? Mitt svar på det är entydigt nej. Ska vi i alla lägen upphandla? Där är mitt svar också nej, sa Lars Stjernkvist (S), kommunalråd.

– Min utgångspunkt är att allt som går att upphandla ska upphandlas. Sen kanske det inte är alltid som man får in några anbud, sa Sophia Jarl (M), oppositionsråd.

Artikelbild

Frida Boklund, moderator och regionchef på Företagarna, konstaterade att det finns saker som är otydliga och skapar oro bland företagarna.

En stor del av debatten kom också att kretsa kring det strategibeslut som Nodras styrelse tagit om att förebereda övertagande av även övrig sophämtning i egen regi, då nuvarande avtal går ut. Flera företagare ifrågasatte hur ett sådant beslut kunnat tas utan att det förankrats politiskt.

– Vi företagare är mest besvikna på att politikerna släppte igenom det så lätt. Ingen ifrågasatte det, sa Ronny Fyhr, vd på Renall.

– Vi upplever att sådant här bara smygs in, sa någon annan.

Flera politiker som var på plats sitter i moderbolaget Rådhus AB och medgav att frågan borde tas i kommunfullmäktige.

– Moderbolaget borde få veta när det tas så stora strategibeslut, sa Sophia Jarl.

– Nya styrelsen måste titta på det här. När det gäller nya strategibeslut ska det upp i Rådhus AB och sen tas i kommunfullmäktige, sa Karin Jonsson (C), kommunalråd.

Jan-Olov Johnson (S), styrelseordförande i Nodra, var inte med på mötet men säger på tisdagskvällen att frågan kommer att lyftas politiskt.

– Vi har ingen tidsplan för när det lyfts, men det måste göras så småningom.

Efter mer än en timmas diskussion kring sophanteringsaffären försökte Frida Boklund, dagens moderator, att styra över samtalet på hur framtiden ska se ut. Inte förrän entreprenören Björn Hammarskjöld berättade om sina framtidsplaner blev stämningen lättare.

– Vi ska skapa Sveriges bästa näringslivsklimat och det gör vi tillsammans. Det är till oss du ska komma, sa Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.