Under torsdagen kom runt femtio personer till Portalen i Hageby för ett studiebesök. Mötet var en del av den stora konferens som hålls i Norrköping under namnet "Welcoming Refugees – Local European Experiences".

– Det är spännande att möta andra som jobbar med samma frågor. I dag har vi också lite tur att vi har Cormac Russell här, det var inte planerat. Han jobbar med ABCD-metoden. En metod som vi också jobbar efter. Det betyder Asset Based Community Development och handlar en hel del om att hitta saker som stärker ett område och om att utgå ifrån att alla kan bidra med något, säger Tomas Lindquist.

Cormac Russell bor på Irland. Men han har jobbat med metoden på många platser. Allt ifrån Kenya, via Australien till Kanada. Han berättade lite kort om sitt arbete för studiebesöket. Han tryckte mycket på vikten av att bygga broar och risken med negativt tänkande.

Artikelbild

| Träffpunkt. Portalen i Hageby fick ett stort studiebesök under torsdagen.

– För mig är det fel att börja jobba med det som är fel i ett område. Det handlar om att se vilka tillgångar som finns och hur man kan använda dem på bästa sätt. Alla kan bidra med något, sa han.

Enligt Tomas Lindquist är ABCD-metoden ett bra sätt att utveckla ett område. Ett sätt att skapa självförtroende.

– Vi tror att när människor inte får jobb så beror det många gånger på att man saknar de rätta nätverken och framför allt det kan vi hjälpa till med genom att flera aktörer samlas på en och samma plats här på Portalen. Vi måste hjälpas åt. Vi är glada att vi kan få ut hur vi jobbar. Därför är det bra med studiebesök, säger han.

Fotnot: Portalen är ett samarbete mellan Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Migrationsverket, ABF, Svenska kyrkan och Marieborgs folkhögskola.