Nej, det är inget aprilskämt – de styrande kan tänka sig en multihall på Stortorget vid Nygatan.

– Befolkningsprognosen visar att Norrköping ökar med 10 000 invånare de fem närmaste åren och det innebär att det finns behov av multihallar ur kultur-, fritids- och skolperspektiv, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Olle Vikmång (S). Och då finns behov av en hall i centrum.

– Det blir mindre mark kvar att bygga på. Om man bygger på ett ställe som Stortorget måste vi se till att det blir en hall som uppfyller olika behov, säger Olle Vikmång.

Artikelbild

| Sporttorget? En multihall, bland annat avsedd för idrott, kan komma att byggas på Stortorget.

Först i tur står en multihall i Sandbyhov, där byggstarten troligen kan ske redan i år om politikerna beslutar att bygga multihallar.

– En hall på Stortorget skulle kunna stå klar 2020, säger Olle Vikmång.

I framtidsplanerna finns även en mulltihall vid fotbollsarenan Östgötaporten.

– Det är en del av staden där det byggs bostäder och skolor, säger han.

Artikelbild

| Multihall. Det kan bli en multihall på Stortorget om några år.Bland annat har skolor i närheten behov av hallen.

Hur ska det ordnas med parkeringsplatser om det byggs en hall på Stortorget? Det kan ju finnas behov av parkeringar vid hallen?

– Oj! Den frågan kan jag inte svara på, säger Olle Vikmång och hänvisar till en tjänsteman. Men redan idag finns ett antal parkeringsplatser på torget.

Artikelbild

| Hallmark. Det kan bli en multihall på Stortorget om några år. Bland annat har skolor i närheten behov av en hall.

Han påpekar också att hallarna konkurrerar om budgetpengarna med andra projekt framöver:

– Det finns stora behov av att bygga skolor och äldreboenden i innerstaden, säger han.