Ett par motioner har Fi fått igenom. En handlade om att ha ett alternativt kön, vid sidan av man eller kvinna på kommunens blanketter, för dem som varken känner sig som man eller kvinna. Den andra om att kommunen skulle ta fram en handlingsplan mot rasism och diskriminering och gå med i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.

Han säger att partiet dessutom varit med och påskyndat beslut genom att agera blåslampa, till exempel när det gäller kommunens placeringspolicy där det nu finns med ett avsnitt om att kommunen ska undvika företag vars huvudverksamhet är icke förnyelsebara energikällor.

Vad är det viktigaste ni bidragit med?
Artikelbild

| Sandra Isaksson har varit Fi:s ordinarie ledamot i fullmäktige den här mandatperioden.

– Att vi är med och påverkar agendan och vilka frågor som diskuteras. Det går inte längre att prioritera bort frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter, säger Malte Lindstam.

Ett enda mandat har partiet i fullmäktige, men han beskriver hur en hel grupp arbetar med de frågor som lyfts.

Vad är det viktigaste ni har lärt er under de fyra åren?

– Det häftigaste är att se vilken skillnad en kan göra i kommunpolitiken. En kan uppfatta den som lite tråkig och torr, men det är häftigt att se vilken skillnad det gör vad en prioriterar.

Han använder konsekvent "en" i stället för "man" och "tjänsteperson" i stället för "tjänsteman".

– Jag tror att språket är med och påverkar vilket samhälle vi får, säger han.

Är det något som har förvånat er i kommunpolitiken?

– Vi var lite förbluffade över det politiska landskapet och alla sårade känslor till höger och vänster. Det var intressant att se utifrån hur snabbt det kan gå från att vara i majoritet till att vara i opposition, som Vänsterpartiet.

Genom en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick Fi plats i några nämnder. Vänsterpartiet ligger närmast Fi och Miljöpartiet är nummer två, tycker han.

Skulle ni kunna stödja Kvartetten efter valet?

– Det har vi inte diskuterat. Vi har fokus på vår politik och söker stöd för den. Det är inte vår roll, som ett nytt parti, att spekulera kring samarbete. Vi vill vara en röst som kommer in och rör om. Givetvis vill vi påverka, men det kan vi göra på olika sätt.

Vad blir den största utmaningen i Norrköping de kommande åren?

– Att skapa ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Det gör man inte på fyra år, men att påbörja ett sådant arbete och skapa strukturer där de frågorna hålls levande och prioriterade.

Fi har föreslagit ett jämställdhetsutskott och en jämställdhetsstrateg. Det handlar till exempel om att analysera hur förslag påverkar olika grupper. Barnen är också en sådan grupp.

– Där kan vi vara lite självkritiska.

När partiet skrev en motion om vegansk kost i skolan hade inga barn tillfrågats om sin uppfattning. Ingen tänkte på det.

– Där kommer vi att ha ett vakande öga på oss själva i fortsättningen.

Riktigt vad partiet hade kunna göra vet han inte.

– Men vi skulle kunna ha gjort någonting.

Av de tio namnen på kommunlistan är han den ende mannen och han toppar lista.

Hur kommer det sig i ett feministiskt parti?

– Det är nog ingen slump att jag som man kommit in och känner att jag har tryggheten att ta de initiativ som har byggt upp det förtroende som krävs för att komma till den här platsen.  Men det har heller inte varit någon konkurrens. Inga andra signalerade att de ville stå överst. Och jag hoppas att jag kan bidra till att visa att feminism är en angelägenhet för alla.

Du har inga kommunala uppdrag nu - hur tänker du om att sitta i fullmäktige?

– Jag ser fram emot att vara med och debattera de frågor jag vart med och lyft.

Hur ser du på kommunalskatten?

– Vi hade ett förslag på en 20-örig höjning i år, bland annat för att höja undersköterskornas löner. Vi vill inte höja kommunalskatten i onödan eftersom det slår för alla, men vi är inte främmande för det om det verkligen behövs.

Vad säger du om ett tiggeriförbud?

– Absolut inte. Vi tycker i stället att det borde finnas ett härbärge för utsatta EU-medborgare.

Vad säger ni om den nya spårvägsdragningen Ljuralänken?

– Vi har inte tagit ställning ännu, men vi är väldigt positiva till spårväg och kollektivtrafik.

De centrala resursgrupperna i skolan diskuteras nu, vad anser ni, bör de återinföras?

– Inte heller den frågan har vi tagit ställning till ännu.

Han konstaterar att de finns många frågor som ett litet parti inte kan lägga så mycket kraft på. Det gäller att fokusera på de frågor som är viktigast för partiet.