– Om vi säger till de som jobbar inom vården att de måste försöka vända på varje krona måste vi säga samma sak till våra bolag, inklusive flygplatsbolaget.

Sedan många år tillbaka får flygplatsen ett bidrag från andra kommunala bolag på 20–25 miljoner per år. Det gäller tills något annat bestäms.

– Men vi har ju sagt att det stödet motiveras av att reguljärflyget har en stor betydelse, säger Lars Stjernkvist.

Artikelbild

För ett par år sedan beslutade kommunen dessutom om en extra förstärkning på totalt 43 miljoner under tre års tid för att underlätta etableringen av München-linjen. Av de pengarna finns tio miljoner kvar.

– De är kopplade till reguljärflyg och kan bara användas till det, konstaterar Lars Stjernkvist som nu har fått veta att flygplatsen inte har några fordringar som kan leda till förlorade pengar i en konkurs.

Bertil Skärblom är marknad- och försäljningschef på Norrköping Airport.

– Ambitionen är att få igång ny trafik till en viktig hubb, men där är vi inte än. Det här kom så pass plötsligt, säger han.

Artikelbild

| Lars Stjernkvist (S).

Det tog närmare tre år att få till München-linjen och vi frågar Lars Stjernkvist hur lång tid flygplatsledningen kan få på sig den här gången om München-linjen inte kan återuppstå.

– De har den ekonomiska ramen. Inom den har de tid på sig om de inte behöver ytterligare resurser. Jag är ju realist och har varit med några gånger och har sett att de tidigare överenskommelser som träffats har krävt ytterligare tillskott, men den förstärkning vi gjorde 2017 är den de måste förhålla sig till.

Är reguljärflyget lika viktigt nu som det var när kommunen tog över flygplatsen 2006?

– Det är en jättebra fråga. Under tiden som flyget jobbar med de förutsättningar som gäller och med uppdraget att försöka etablera reguljärlinjer måste vi ju analysera hur läget i stort ser ut.

Lars Stjernkvist pratar om förändringar i flygbranchen med flygbolag i kris och om planerade infrastrukturinvesteringar i kommunen, som till exempel hamnutbyggnad och järnvägsbyggen .

–  Vi behöver verkligen analysera vad de ganska dramatiska förändringarna betyder långsiktigt, säger han, men tillägger att även om flyget är ifrågasatt så spelar det en roll och att det är en fördel att ha alla trafikslag i kommunen.

Bertil Skärblom berättar att flygplatsen hade personal på plats för att informera och hjälpa eventuella resenärer till måndagens morgontur till München.

– Men ingen dök upp, så informationen har kommit fram, säger han.