Hon hänvisar till Skollagen, visar Skolverkets allmänna råd och konstaterar att kommunen av lagliga skäl inte kan ha kvar de kommungemensamma resursgrupperna, där elever går år efter år utan en prövning av om det fortfarande är rätt plats för dem. Det är ett skäl till att de börjar avvecklas.

De kommungemensamma resursgrupperna är en alltför oflexibel verksamhet för att kunna möta alla barn utifrån deras olika behov, anser hon. Alla barn vill heller inte byta skola. Och dessutom har alla barn rätt att få det stöd de behöver oavsett vilken skola de går i.

Inte antingen eller

Artikelbild

| Barn ska inte behöva flytta till komptensen. Den ska finnas där barnen är, säger Boel Johnson, på utbildningskontoret.

– Barn ska inte behöva flytta till kompetensen. Kompetensen ska finnas där barnen är, säger Boel Johnson.

Oroliga föräldrar har hört av sig till utbildningskontoret, men hon hoppas att man har lyckats lugna dem. Hon förstår att föräldrar och barn kan ha tidigare dåliga erfarenheter.

– Det är klart att man kan vara jätteorolig och måla upp en bild av hur det ska bli, men det handlar ju inte om antingen eller, inte om en liten kommungemensam resursgrupp eller en stor vanlig klass. Det finns annat också.

Olika lösningar

Skolan måste hitta en lösning som fungerar för varje enskilt barn. Den kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov.

Hur trygg känner du dig med att det kommer att finnas bra lösningar för alla elever i höst?

– Jag känner mig ganska trygg med det. Det här är något vi har diskuterat i många år och jag upplever att personalen tror på det här. Jag upplever inte att det finns någon motkraft.

Finns kompetensen på alla skolor?

– Det gör den ju inte nu, men den kommer att göra det.

Kommer den att finnas i höst?

– Där de här barnen kommer att vara ska vi göra allt vi kan för att kompetensen ska finnas. Det är ett ansvar för varje rektor och rektorn kan få hjälp av Centrala Elevhälsan.

Finns det någon skola som har sagt nej till att ta emot någon elev?

– Nej, för det kan man inte, men man kan säga att vi behöver hjälp för att klara det och då finns Elevhälsan som kan hjälpa till.

Hur ser du för föräldrars oro för fler hemmasittare?

– Det vill vi verkligen inte ha. Man måste ha tilltro till att det finns en profession och många kompetenser som tillsammans kan lösa det här.

De lokalmässiga förutsättningarna skiljer sig mellan skolorna. Det kan vara lättare eller svårare att ge elever, som behöver det, möjlighet till avskildhet, men hon ser en stor uppfinningsrikedom hos personalen.