LÄS MER: Facket kritiska till politikernas beslut

Olle Johansson (S) är ordförande i utbildningsnämnden och han konstaterar att nämnden har ett besvärligt läge.

– Vi har skapat ett läge där vi har dragit på oss för höga kostnader. Det måste vi hantera under året, säger han.

Artikelbild

| Dyrt. "Vi har skapat ett läge där vi har dragit på oss för höga kostnader. Det måste vi hantera under året", säger Olle Johansson (S).

Mot slutet av förra året slog utbildningskontoret larm om att kostnaden för elevstöd ökade kraftigt, särskilt under den andra halvan av året. Nästan 200 personer hade visstidsanställts, mestadels elevassistenter och andra resurspersoner. Nämnden gjorde ett underskott på 50 miljoner kronor i budgeten på ungefär tre miljarder.

Nämnden fick sedan ett tillskott på 20 miljoner i den redan klubbade budgeten för i år. Nu flaggar utbildningskontoret ändå för risken för underskott i år också. En anledning är att många visstidsanställningar löper på fram till läsårets slut och först därefter kan avslutas.

Men det här är ju personer som rektorer ansett behövs – kommer de inte att behövas i höst?

– Man kan ha två ingångar i detta. Den ena är vad som är skolans faktiska behov och det är ingen exakt vetenskap. Den andra är de pengar vi har och att vi ska använda dem på bästa sätt, säger Olle Johansson.

Hur påverkas elever om de här personerna försvinner?

– Det är klart att det kan påverka enskilda elever, men det är viktigt att värna dem så långt som möjligt.

Bästa sättet att göra det är att se till att ha en så bra undervisning i klassrummen så att så få elever som möjligt behöver en enskild lösning, anser han. Arbetet med att se över organisationen och möjliga effektiviseringar pågår.

Avvecklingen av resursgrupperna är en orsak till att rektorerna ansett sig behöva mer personal. Monica Harlin är stabschef på utbildningskontoret och hon beskriver det som att skolor under en övergångstid har överanställt, kanske för att man inte haft organisationen för de här eleverna helt klar. Bristen på kompetenta och erfarna lärare kan vara en annan orsak, säger hon.

– Man kan ha behövt förstärka för att det ska bli rimligt för en oerfaren lärare, säger hon.

När läget nu är som det är inställer sig ju frågan om det finns något som kunde ha gjorts annorlunda.

– Absolut. Självklart, säger Olle Johansson.

Beslutet som innebar att resursgrupperna kunde börja avvecklas togs i politisk enighet i utbildningsnämnden. Inget parti var emot. Olle Johansson minns att man pratade om det som att resursgrupperna skulle avvecklas i den takt som nya stödstrukturerna byggdes upp, men konstaterar att det inte riktigt blev så.

– Där kan man vara efterklok. Det har skett mycket bra på många skolor och många elever har fått det bra, men vi behöver absolut fortsätta. Kanske behövs också centrala lösningar.

Menar du nya kommungemensamma grupper i stället för dem som just avvecklats?

– Kanske för elever som har väldigt särskilda behov, en ganska liten grupp. Vi behöver utreda det ordentligt.

Han återkommer till den lokala kompetensens och den lokala elevhälsans betydelse och att han tycker att många skolor gör ett fantastiskt arbete.

Till nästa nämndsammanträde får politikerna, efter förslag från Moderaterna, en lista över verksamheter som nämnden inte behöver ha enligt lag.

Ser du nåt att välja bort för att hålla budgeten?

– Det är politikens värsta, om man måste plocka bort något som man vet är bra. Jag vill gärna se listan först innan jag säger något, säger Olle Johansson.