Det är just kombinationen av socialtjänst och skola som är nyckeln till framgång, anser de. Den kombinationen och så detta att verksamheten har tillräckligt med personal för att verkligen kunna ge varje enskild elev den tid och just det som han eller hon behöver.

– Socialtjänsten pratar om andra insatser i stället, men de kan aldrig ge de vardagsrutiner som vi har här, säger Matts Blomqvist, en av lärarna på skolan och Anna Olausson, som är skolterapeut, håller med.

Spegeln tillhör Hagagymnasiet, men ligger i en ombyggd före detta förskola i ett bostadsområde.

Artikelbild

| Tidigare elever bidrar med tankar.

Personalen visar runt i lokalerna med små klassrum, samtalsrum, pingisrum och ett kök där det varje dag serveras både frukost och lunch. En dag i veckan lagar eleverna lunch tillsammans.

– De allra flesta elever här är skolskadade, säger Matts Blomquist.

Det betyder att de har haft det svårt i skolan av olika skäl och att de har farit illa där på olika sätt. De har förmodligen inte varit särskilt mycket i skolan de senaste åren och de kan ha svårt med en vanlig skolmiljö.

Den första tiden används för att få eleverna att må bra, känna sig trygga och våga lita på människor. Det handlar om att skapa rutiner och motivation – det som brukar kallas socialt förändringsarbete.

Artikelbild

| Med musikintresserade lärare ge möjlighet att spela.

Varje dag tittar alla på nyheter tillsammans och diskuterar dem, men mycket av dagen utformas efter var och ens behov.

En del studerar för betyg, men att mäta verksamhetens resultat i form av godkända betyg är svårt. Personalen ser elevernas närvaro som ett sätt att mäta resultat. När elever, som tidigare knappast gått till skolan, faktiskt kommer hit och förklarar att de känner sig trygga och trivs så ser personalen det som en framgång, även om närvaron i bland kräver att personal ringer eller åker och hämtar.

Artikelbild

| Läraren Matts Blomqvist ser hur elever på Spegeln utvecklas och och förändras.

En del elever går vidare till studier på olika sätt, till exempel Second Chance School eller Komvux. En del hittar andra vägar vidare. En del av arbetssättet är att tidigare elever kommer på besök och berättar hur de har klarat jobb och livet.

– När elever först kommer hit känner de sig misslyckade och när de slutar kan de gå med högburet huvud, säger Matts Blomqvist.

Personalen oroar sig för hur det ska gå nu när socialnämnden drar sig ur, eftersom de ser att elevernas behov av stöd kommer att finnas kvar. De tror inte att det blir någon besparing för kommunen.