– En helt enig nämnd valde att gå vidare med arbetet med detaljplanen för Klinga verksamhetsområde, säger Reidar Svedahl (L) ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

På tisdagen diskuterade nämnden både förslaget till detaljplan och de ekonomiska ramarna för logistikcentrumet som planeras på en 60 hektar stor yta där det idag är åker och skog.

Politikerna är beredda att göra en i första ledet ekonomisk förlust på drygt 35 miljoner kronor för att skapa nya arbetstillfällen inom logistikbranschen.

– Vi ser samhällsnyttan, mer skatteintäkter och lägre samhällskostnader för arbetslöshet, säger Reidar Svedahl.

Samhällsekonomiska vinster är en möjlighet att göra avsteg från kommunens egna riktlinjer om att markförsäljning inte ska ske med minusresultat.

– Norrköping har haft mycket hög arbetslöshet, nu sjunker den snabbt. Vi behöver fler arbeten som inte kräver högskoleexamen. Företaget som ska bygga en första stor logistikbyggnad har sagt att det kan ge 300 jobb. 

Budgetramarna nämnden godkände innebär att kostnaderna för gator, avlopp, el med mera blir drygt 35 miljoner kronor större än intäkterna från försäljningen av marken som beräknas bli drygt 51 miljoner kronor.

Kalkylen bygger på en försäljning av mark till närmare halva det marknadsvärde kommunen räknat fram.

Har kommunen satt ett för högt marknadsvärde på marken?

– Marknadsvärdet är dagsaktuellt, det är som med aktier. Det blir också  högre i ett etablerat område, likaså betalar den som köper mycket mark ett lägre pris än den som köper mindre mark, säger Reidar Svedahl.

Hur mycket får det kosta att skapa ett jobb för kommunen?

– Det beror på hur man räknar, vad som räknas in. Men om det blir tre logistikbyggnader på det här området och det ger flera hundra nya jobb är det mycket pengar som sparas samhällsekonomiskt.

Mikael Solberg är en av ägarna till det företag som planerar att bygga två 30 000 kvadratmeter stora logistikbyggnader för e-handel i Klinga i samverkan med Almroths.

– Steg ett är klart sedan får vi se hur fort steg två kommer. Vi växer hela tiden och det är en fråga om tajming när vi kan flytta ur andra lokaler och samla det på en plats.

I våras förklarade han tillsammans med bolagets majoritetsägare Pelle Törnberg att satsningen ska ge 300 jobb. Nu vill Mikael Solberg inte ange någon exakt siffra.

– Det är alltid så farligt. Vi lovar att vi ska bygga en intressant arbetsplats. Sedan får vi se hur många jobb det blir i slutändan.