– Att cykla är framför allt hälsofrämjande, dessutom tar cykeln väldigt lite plats. Därför har vi tittat närmare på hur vi kan öka säkerheten och underlätta för cyklister att ta sig fram i stan, säger Karin Jonsson (C) som tillsammans med representanter från den styrande kvartetten, Reidar Svedahl (L) , Kikki Liljeblad (S) och Eva-Britt Sjöberg (KD), bjudit in till presskonferens vid Skvallertorget.

De vill berätta om satsningarna som är på gång och som till viss del redan påbörjats för att göra Norrköping till en ännu bättre cykelstad.

– Vi har satsat sex miljoner kronor i år på asfaltering av cykelvägar. Vi kommer att måla dem så att man tydligt ser var man ska hålla sig. Vi ska också sätta upp fler skyltar så att cyklisterna hittar, säger Reidar Svedahl.

Artikelbild

| En kvartett som vill främja cyklandet. Eva-Britt Sjöberg (KD), Reidar Svedahl (L), Karin Jonsson (C) och Kikki Liljeblad (S)

Ta fram en app

– Och för att göra det ännu enklare att hitta rätt är tanken att vi ska ta fram en app som visar olika cykelvägar, vilket underlättar för till exempel studenter och turister, säger Eva-Britt Sjöberg.

Flera gång- och cykelvägar är också inplanerade (se faktaruta) och påbörjade. Man har även önskemål om utbyggda stråk på Trafikverkets vägar, bland annat Skärblacka - Ljusfors, Vrinnevi - Västra Husby, Skärblacka - Eksund och Kvillinge - Jursla.

– Dessutom vill vi underlätta parkeringen av cyklar. Det ska finnas möjlighet att till exempel parkera under tak. Får vi med oss fler aktörer kanske vi kan ordna så de går att låsa in dem. Vi håller också på att utveckla en ny parkeringsnorm för nybyggda hus, som även kommer att innefatta cyklar. Att fastighetsägare måste tillhandahålla cykelparkeringar också, inte bara parkeringsmöjligheter för bilar, som det är i dag, säger Kikki Liljeblad.

Artikelbild

Ledstänger vid övergångar

I planen finns också nya och fler cykelpumpar, liksom utplaceringar av ledstänger vid övergångar, så att cyklisterna inte ska behöva kliva av i väntan på att passera. Man hoppas också på att få igång ett hyrcykelsystem, för att kunna serva exempelvis turister och pendlare, som kommer med kollektivtrafik.

Artikelbild

– Vi vill också gärna ha igång kampanjer och utmaningar mellan olika arbetsplatser för syftet med det här är att det ska gynna miljön och förbättra folkhälsan, säger Karin Jonsson.