Under torsdagen fick landets studenter det första antagningsbeskedet till vidarestudier efter gymnasiet. Det innebär att nya studenter kommer söka sig till Norrköping och nu börjar en process för att hitta nya bostäder till dem. Studentbo som går under Hyrebostäders ledning har huvudansvaret för att dela ut lägenheter till de sökande och deras uppfattning är att många söker sig till just Norrköping.

– Vi upplever ett hårt tryck. Studenterna fick sina antagningsbesked idag så just nu sitter vi och försöker fördela ut de lediga lägenheterna som vi har. Det är många som söker och som så klart undrar, säger Ida Gröndahl, verksamhetsansvarig på Studentbo i Norrköping.

Vad gör ni om det kommer fler studenter än vad det finns bostäder?

– Då får vi försöka att hitta andra, temporära lösningar. Det skulle det exempelvis kunna bli tal om att vi hyr ut en lägenhet som ska renoveras men där renoveringen får skjutas upp och att studenter får dela på kök och badrum. Genom att låna ut lägenheter som ska renoveras får vi lite tid på oss att vänta in uppsägningar, säger hon.

Har ni planer på att bygga fler bostäder?

– Ja, vi fortsätter ju bygga fler lägenheter för att täcka behovet. Just nu bygger vi på kopparhusen men de blir tyvärr inte klara förrän 2019-2020. Men när det är klart kommer det finnas 116 rum för oss att hyra ut där vissa kan få dela boende. Det försvårar att det är bostadsbrist i hela Norrköping och det påverkar ju även oss men förhoppningen är så klart att vi ska slippa temporära lösningar, säger Ida Gröndahl.

pontus.keskisarkka@ostgotamedia.se