Lärarnas dag är en arbetsmarknadsdag för alla lärarstudenter på Campus Norrköping och det var många som kom till Kåkenhus för att få information och inspiration.

– Det är bra att vi kan möta arbetsgivare så här och prata med dem och höra vilken typ av jobb de kan erbjuda, sa Annielle Steen, student på förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

– Jag har fått ett positivt intryck av att bli förskollärare i Norrköpings kommun och det är roligt att arbetsgivaren också vill veta lite mer om oss och vilka vi är. Jag tar examen i januari 2019 och det känns som om vi förskollärare har en bra arbetsmarknad här i Norrköping.

Artikelbild

| Västerviks kommun lockar lärarstudenterna med gratis boende under den verksamhetsförlagda utbildningsdelen. T v rektor Ann Nilsson och t h Anne Uhlan, HR-specialist.

Under förmiddagen var det många lärarstudenter som besökte östgötakommunernas montrar för att ställa frågor och få information. Även kommuner lite längre bort från universitetet fanns på plats för att locka studenter, som exempelvis Västervik.

– Vi kommer att behöva många förskollärare de närmaste åren så det känns viktigt att vi är här och berättar vad vi kan erbjuda, sa Ann Nilsson, rektor i Västerviks kommun.

– De studenter som väljer att göra sin verksamhetsförlagda utbildningsdel hos oss i Västervik får gratis boende och lånecykel och det är många som har snappat upp och är intresserade av.

Årets tema för Lärarnas dag var "En likvärdig skola" och det fanns ett fokus på integritet, genus och etnicitet och allas rätt till utbildning. Lärarstudenterna fick också chansen att lyssna på en föreläsning av professor Lars Einar Engström. Han blev för några år sedan uppsatt på FN:s lista över män som arbetar med jämställdhetsfrågor i ett större perspektiv.

– Efter metoo har det blivit lättare att prata om jämställdhetsfrågor, sa Lars Einar Engström.

– Men för att få män intresserade av de här frågorna på riktigt måste vi få män att tycka att det är något fel i den rådande ordningen.

Lars Einar Engström påpekade bland annat att fler kvinnor måste bli mentorer till män och att vi måste syna den norm som menar att män ska sträva efter lön, makt och status.

– Många verkar tro att män ska stå stadigt och klara alla typer av kriser, sa Lars Einar Engström.

– Men kvinnor är dom som klarar kriser bäst.

Lärarnas dag arrangerades av NLNU som är Norrköpings lärarsektions näringslivsutskott på Linköpings universitet, Campus Norrköping. NLNU är en ideell förening som drivs av enbart studenter på Campus Norrköping.