I december förra året beslutade Mark- och miljödomstolen i Växjö att stugägarna i Göten inte ska betala så kallad särtaxa för dragningen av vatten och avlopp till området.

– En Davids kamp mot Goliat, säger Mauri Reunanen nöjt.

Familjen köpte sitt hus i Göten 1997 och har bott där året runt sedan 2003. Han är en av dem som stridit för att kommunen inte ska ta mer betalt av dem bara för att deras hus ligger där de ligger.

Artikelbild

| Mauri Reunanen, Bo Linderoth, Tellervo Kaattari och Tomas Karlsson är nöjda med att ha vunnit striden om taxan för vatten och avlopp till deras hus.

Göten är ett fritidshusområde från 1970-talet vid sjön Roxens norra strand, mitt emellan Norrköping och Linköping.

Nu väntar medlemmarna i Götens samfällighetsförening på att få tillbaka de närmare tio miljoner kronor de betalat in i högre avgifter än normaltaxan.

– För mig handlar det om omkring 90 000 kronor, berättar Mauri Reunanen som enligt särtaxan skulle ha betalat 276 000 kronor för att få kommunalt vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen.

Arbetet var klart till sommaren 2017 och efter det har flera flyttat ut för att bo året runt i Göten.

Artikelbild

| Utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp sker i flera ytterområden i Norrköpings kommun.

– Men en del tvingades tyvärr sälja sina hus, de fick inte lån till både taxan och de ombyggnader som behövde göras i husen, berättar Tomas Karlsson som är en av dem som numera bor i Göten året runt.

LÄS MER:Husägarna: "Orimligt" (2015)

Artikelbild

| Medlemmarna i Götens samfällighetsförening bestämde tidigt att ta hjälp av advokat.

Beslutet om särtaxa togs eftersom Nodra menade att det enbart var de boende i Göten som skulle dra nytta av överföringsledningen.

– Vi såg det i ett tioårsperspektiv, under den tiden kommer det inte att ske någon utbyggnad i andra områden som skulle ansluta till ledningen, säger Michael Botvidsson, VA-chef för kommunala vatten och avloppsbolaget Nodra.

Men Mark- och miljödomstolen gick på husägarnas linje och konstaterade att det inte är omöjligt att överföringsledningarna i en framtid kan komma att betjäna fler fastigheter.

– Nodra frågade ju inte de som bor längs vägen hit, men vi vet om flera som är intresserade av att ansluta sig, säger Mauri Reunanen.

Nodra överklagade inte Mark- och miljödomstolens beslut.

– Vi har valt att acceptera domen eftersom vi bedömer att det skulle bli samma utslag och prejudicerande vid en ny prövning, säger Michael Botvidsson.

Hur påverkas Nodras ekonomi av att ni nu måste betala tillbaka närmare tio miljoner kronor?

– Vi omsätter ungefär 240 miljoner kronor per år i VA-verksamheten och vi räknar med att det blir en extra kostnad på 325 000 kronor per år som VA-kollektivet får dela på. Det innebär något halvt öre per kubikmeterpriset på vatten, säger Michael Botvidsson.