Som vi kunde rapportera under gårdagen så skulle ägaren Norrköpings Rådhus AB i dag besluta om framtiden för det kommunala evenemangsbolaget Upplev Norrköping.

Beslutet blev varken ja eller nej – det blev ett nja. Beslutet skjuts nämligen på framtiden.

– Styrelsen har fattat två beslut; VD för Upplev Norrköping har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att föra över verksamheten till förvaltningen och parallellt med det arbetet ska det analyseras vad det egentligen skulle innebära att ha kvar verksamheten i dess nuvarande bolagsform, säger Lars Stjernkvist (S), styrelseordförande i moderbolaget Rådhus.

Artikelbild

– Båda alternativ ska finnas redovisade när vi tar slutgiltig ställning, säger Stjernkvist vidare.

Upplev Norrköpings tillförordnade VD Göran Lindgren ska nu se över möjligheterna att överföra verksamhet och personal från Upplev Norrköping till kommunförvaltning. De kontor som diskuteras är Kultur- och fritidskontoret samt kommunstyrelsens kontor.

Under arbetet förs en dialog med berörda nämnder och fackliga organisationer. Lindgren ska så småningom sammanställa sitt arbete i en rapport.

– Vid nästa styrelsemöte, den 6 mars, ska vi kunna fatta ett beslut kring bolagsformen, säger Stjernkvist.

Artikelbild

Bland de politiska partier som sitter representerade i Rådhus styrelse finns det en enighet kring fortsatt utredning.

– Men vi från Moderaternas sida hade gärna sett en liten djupare analys, säger Bengt Sand, vice ordförande.

Artikelbild

Bakgrunden till utredningen kring evenemangsbolaget är vid det här laget rätt så känd. Allvarlig kritik riktades mot Upplev Norrköping i samband med den misslyckade Marvel Avengers-utställningen förra året, vilket ledde till att bolaget gjorde ett underskott på cirka 11 miljoner kronor.

– Vi ser ju alltid över de kommunala bolagen vid val. Men med tanke på vad som hände förra året så prioriterar vi det här ärendet, säger Stjernkvist.

Sista ordet i frågan har Norrköpings kommunfullmäktige.