– De ska inte bli lika höga som Rustas lager och de största byggnaderna bör läggas längst bort från bebyggelsen, säger han efter att i lördags ha besökt några av de som bor i Klinga by.

I byn bor åtta familjer och ännu fler har sina hus alldeles intill det område på omkring 70 hektar som Norrköpings kommun nu vill förvandla till verksamhetsmark.

När de första planerna blev kända samlade sig familjerna för att protestera mot att få stora lagerbyggnader till grannar.

– De närboende kan inte stoppa att det byggs i området, men vi ska lyssna och föra en dialog med dem för att minska olägenheterna. Man kan till exempel plantera vackra träd så att de slipper se en husvägg, säger Reidar Svedahl.

Norrköpings kommun äger de omkring 70 hektar åker och skog som är planerad att bli verksamhetsmark. Det är politikerna i samhällsplaneringsnämnden som slutligen godkänner köparen. Innan detaljplanen för området är klar skrivs ett markanvisningsavtal som är ett löfte om en framtida försäljning.

Enligt kommunens egna riktlinjer för markanvisning ska en etablering alltid utvärderas med hänsyn till bland annat omgivningen och synergieffekter med det närmaste området.

Kommunen ska också undersöka att den som vill bygga har både kompetens och ekonomisk stabilitet och långsiktigt intresse för att kunna genomföra projektet. Marken ska säljas till marknadsmässiga priser. I Klinga har de senaste tomterna sålts för drygt 200 kronor per kvadratmeter.