Läget är kritiskt menar dekanus Johan Dabrosin Söderholm vid Linköpings universitet som skrivit en debattartikel om detta tillsammans med en grupp nyckelaktörer inom life-sciencesektorn i Sverige.

Antalet anställda inom den forskade läkemedelsindustrin har nästan halverats på tio år och Sverige tappar mark inom klinisk forskning som är en förutsättning för kvalitetsdrivet förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.

Debattörerna föreslår en ökad satsning på kvalitetsregister där personnummerbaserade databaser ger Sverige en konkurrensfördel. Gruppen understryker också att svensk sjukvård hamnar på plats 13 av 14 vad gäller introduktion av nya behandlingar, enligt en internationell studie.