I både tv-inslag och skrivna inlägg på sin blogg berättar skrotmiljonären och Ållonö slotts ägare Anders Sydborg från Vikbolandet hur han förbereder och genomför sprängningar av ett vrak på Östersjöns botten.

Det rör det sig om M/S Luleå, ett svenskt lastfartyg som var på väg till Tyskland med svensk järnmalm mitt under andra världskriget, men besköts av ryska torpeder och gick till botten utanför Västervik 1942 med åtta man ombord.

På ett av tv-inslagen visas en sprängning under havsytan och död fisk som kommer upp till ytan. På ett fotografi visas ett stort parti dynamit, som Sydborg uppger ska användas vid sprängningarna - han talar om sammanlagt fem ton.

Sydborg har ansökt hos länsstyrelsen i Kalmar om att få ensamrätt till bärgning av lasten från ett antal vrak.

Inget tillstånd
Den första ansökan från den 3 november 2011 gällde hela tio vrak. Men en ny ansökan den 23 november gällde bara två, varav M/S Luleå var det ena.

Men han fick aldrig något tillstånd. Ärendet avskrevs den 26 juni i år.

- I de här ärendena måste man veta vem som är ägare till vraken eller om de är ägarlösa. Men det har han inte kunnat styrka. Vi har gett honom ganska lång svarstid men han har inte svarat, och därför har vi avskrivit ärendet, förklarar Ann Petersson, som berett ärendena på länsstyrelsen.

I Sydborgs ansökan skrev han uttryckligen: "Sprängverksamhet är inte planerad".

Och Ann Petersson bekräftar att han aldrig nämnt något om sprängningar.

- Nej, absolut inte. Han ansökte bara om att få bärga lasten, säger hon.

I ansökan står att Sydborg och hans företag "förbinder sig att ej på något sätt äventyra, snarare värna om, havsmiljön kring dessa fartygsvrak."

Men Göran Ekberg, intendent på Sjöhistoriska museets arkeologienhet
i Stockholm menar att man sällan kan veta säkert om det finns miljöfarliga ämnen på ett vrak.

Ligga där de ligger
- Det bästa ur miljösynpunkt är att vrak får ligga orörda där de ligger. Börjar man flytta på dem kan man riva upp bottenslam eller orsaka läckage av olja till exempel. Det har en miljöutredning kommit fram till, säger han.

På M/S Luleå var det dessutom åtta personer som gick till botten med fartyget.

- Gravfriden är ytterligare en aspekt. Man vet inte om det finns kroppar kvar på vraket. Och det kan mycket väl finnas efterlevande i dag, säger han.