Det var vid 12.50 som det blev stopp i tågtrafiken mellan Gnesta och Flen i båda riktningar – vilket ledde till förseningar på bland annat sträckan Stockholm C-Katrineholm-Norrköping-Malmö/Köpenhamn.

Orsaken var ett stillastående tåg med fordonsfel. Resenärerna på det stillastående tåget fick evakueras. Men efter en dryg timme, vid 14-tiden, var tågtrafiken åter igång.

Det trasiga fordonet står kvar mellan Flen och Gnesta vilket medför att endast ett av två spår kan användas för trafik. Därmed kan förseningar fortsättningsvis förekomma för fjärr- och regionaltåg på nedanstående sträckor:

Stockholm C–Katrineholm-Norrköping–Malmö/Köpenhamn

Stockholm C– Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo.

Vid klockan 16.30 meddelar Trafikverket att det trasiga fordonet är flyttat, därmed är det åter full kapacitet på samtliga spår på sträckan.