Lena Sjöberg är ordförande i sammanslutningen Tandvård mot tobak och ett par dagar i veckan tjänstgör hon i Stockholm som kanslichef på paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot tobaks kansli. Därifrån har hon kontakt med samhällsföreträdare på högsta nivåer, som på ett eller annat sätt kan verka för minskat tobaksbruk. Målet för Tandvård mot tobak är att till 2025 få ner antalet rökare i landet till under fem procent. Idag beräknas tio procent av befolkningen röka. Ett 20-tal av 290 kommuner har anslutit sig till målsättningen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025, och samtliga regioner/landsting strävar mot det målet.

– Det är en bra, klok och vällovlig verksamhet. Vi har ett gott syfte, säger hon om kampen mot tobak. Som tandläkare har hon sett patienter som drabbas av tandlossning på grund av tobaksbruk.

– Röken är så giftig att den förstör varenda cell i kroppen, säger hon och tillägger:

Artikelbild

| "I Sverige måste man ha tillstånd för att sälja julgranar, men inte för att sälja tobak", konstaterar tandläkare Lena Sjöberg som tagit upp kampen mot tobaksindustrin.

– Nikotin är lika beroendeframkallande som heroin.

I grupper där befolkningen har lägre utbildningsnivå är det vanligare med tobaksbruk. Inom tandvården arbetar man aktivt för att sprida information mot tobaksbruk, och mycket handlar om att nå fram till barnen i förebyggande syfte:

– 99 procent som börjar röka gör det innan de fyllt 20 år, ändå finns det en lag om att man inte får sälja tobak till någon som är under 18 år, påpekar hon och fortsätter:

– Vi arbetar med Tobaksfri Duo, en kontraktsmetod som riktar sig till barn och där tandvården finns som stöd. Barn i årskurs 7 får skriva kontrakt, med en målsman som part, om att inte börja använda tobak. Då utnyttjar vi grupptrycket till något positivt, säger hon.

Artikelbild

| Tandläkare Lena Sjöberg visar hur barntänder ser ut. Hon engagerar sig mot rökning och snusning, eftersom det skadar tandhälsan. "Barn i årskurs 7 kan skriva kontrakt, med en målsman som part, om att inte börja använda tobak" säger hon.

– Vi ger också råd om hur man på olika sätt kan sluta använda tobak. Det finns exempelvis en fimpa-app och på numret 1177 får man jättebra guidning, tillägger hon.

Lena Sjöberg berättar att i Östergötland avlider drygt 600 personer årligen på grund av tobaksintag med följdverkningar:

– Tobaksindustrin kostar samhället 30 miljarder kronor per år, men inbringar bara elva miljarder i skatter, säger hon. Hon nämner att tobaksindustrin är väldigt mäktig världen över:

– Den gör en vinst som är lika stor som Microsoft, Mc Donald och Coca Cola tillsammans, säger hon.

Motmedlet är ytterst FN-organet Världshälsoorganisationens internationella mål om minskat tobaksbruk. I Sverige stöttar riksdagen olika initiativ för minskat tobaksbruk, bland annat har den röstat igenom lagen om rökförbud på restauranger.

– Australien, Canada och Finland är förebilder mot tobaksbruk, säger Lena Sjöberg. Finland har förbjudit snus och Australien var först med att införa neutrala cigarettpaket med varningstext..

– Canada har länge haft exponeringsförbud av tobaksprodukter, säger hon och önskar att Sverige snarast inför ett liknande förbud. Hon ser helst att tobaksvaror ska döljas under en disk, då blir de inte lika efterfrågade. Och så vill hon att det införs någon slags licensiering för tobaksförsäljning:

– I Sverige måste man ha tillstånd för att sälja julgranar, men inte för att sälja tobak.

Arbetet mot tobaksbruket går i alla fall vidare på folktandvården i Hageby och i yrkesföreningarna och dess paraplyorganisation:

– Vi måste stötta folk att göra kloka val. De får inte alltid det stöd av samhället som krävs. Tobaksindustrin får ofta fritt spelrum, anser hon.