Testmiljö Norrköping är ett projekt där ett antal frivilliga runt 80 år och äldre är med och provar och utvärderar nya tekniska lösningar som underlättar för äldre. Tanken med projektet är att man bidrar till en utveckling som ökar äldres valmöjligheter till oberoende. Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Känner sig tryggare

– Vi har varit med som par och testat trygghetsklockor. Det har varit väldigt bra. Min make har Alzheimers sjukdom och med klockan har jag möjlighet att ha bra koll på var Lasse är, säger Margaretha Ericsson.

Artikelbild

| Sitter fast. Det ska vara svårt att få av klockan.

Med klockan sänds koordinater ut om var hennes man Lars-Olof befinner sig. Det har skapat en trygghet i parets liv. Margaretha Ericsson berättar att det tidigare har hänt att hennes man och hon har kommit ifrån varandra och att han då har haft svårt att säga var han var. Han kanske inte känner igen sig.

– Med sjukdomen kan det vara så. Nu, med klockans hjälp, kan jag direkt se vart han befinner sig och då behöver jag inte vara lika orolig, säger hon.

– Jag tycker att den är bra och den är svår att ta av, säger Lars-Olof Ericsson.

Ökad självständighet

Artikelbild

| Leder. Ann-Christine Larsson är projektledare för Testmiljö Norrköping.

Ann-Christine Larsson är projektledare för Testmiljö Norrköping. Hon berättar att testerna av de tekniska produkterna har utförts av äldre i områdena Vilbergen och Såpkullen.

–  Det här främjar äldres självständighet och kvarboende. Det känns mycket positivt och jag hoppas att vi kan fortsätta med verksamheten. Intresset bland de äldre har varit mycket stort, säger hon.

Kan det bli så att trygghetsklockorna kan komma att användas för många fler i Norrköping?

– Det är svårt att säga. I det här fallet har Lars-Olof kunnat ge sitt medgivande. Men visst är det ett bra hjälpmedel, säger Ann-Christine Larsson.

Surfplattor och spel

Förutom trygghetsklockorna har ungefär 130 personer utbildats i hur man använder surfplattor. Och från det har ett antal applikationer också testats. Bland annat spel som ska fungera för äldre. Men också exempelvis medicinpåminnare och ett armband som mäter emotioner vid olika utomhusmiljöer. Alltså om miljön uppfattas som trivsam eller hotfull.

– Vi har också testat en medicinapp som påminner om medicinering så att man inte glömmer. Men den säger också till så att man inte kombinerar mediciner som inte går ihop. Det lyser rött i appen om det skulle ske. Det här är bra för oss eftersom min man använder så många mediciner, säger Margaretha Ericsson.