– Vi bedömer det som ett brottsligt hot och har anmält det till polis och åklagare. Det handläggs av åklagarkammaren i Jönköping, säger Lars-Gunnar Lundh, lagman och tillika chef för Norrköpings tingsrätt.

I e-postmeddelandet framfördes bland annat synpunkter på den påföljd som en person dömts till i ett mål.

– Utifrån mejlet gick det att identifiera vem som skrivit det och de uppgifterna har lämnats till polis och åklagare, säger Lars Gunnar Lundh.

Det hotfulla mejlet har också rapporterats som en incident till Domstolsverket.

– Det är väldigt ovanligt att det kommer hot till tingsrätten. Det händer inte ens en gång om året, säger Lars Gunnar Lundh.