Byggnads- och miljöskyddsnämndens tillståndsutskott beslutade under tisdagen att förbjuda Lalles Kiosk på Hospitalsgatan i Norrköping att sälja tobaksvaror.

Beslutet motiveras med att kiosken under två tillfällen inom loppet av tio dagar i september gjort sig skyldig till olovlig tobaksförsäljning.

Vid det första tillfället ska representanter från tillståndsenheten vid ett besök upptäckt cigaretter som blivit införda i landet utan tillstånd. Märkningen på cigaretterna var inte korrekta.

Artikelbild

| Säljförbud. Lalles Kiosk får inte sälja tobak under de kommande fyra månaderna.

Vidare anträffades en mängd röktobak förpackat i 100-gramspåsar som helt saknade märkning. Enligt kommunen tyder det här på att tobaken inte beskattats enligt punktskattelagen.

Vid det andra tillfället kunde en polis bevittna försäljning av tobak till en minderårig, en 15-åring, vilket är ett brott mot tobakslagen.

I sitt beslut påpekar tillståndsenheten att det inte är den fysiske personen bakom bolaget som är misstänkt för brott, utan personer som har arbetat i verksamheten. Men det yttersta ansvaret ligger ändå hos verksamhetsinnehavaren.

Kommunen anser inte att en varning är tillräckligt, utan beslutar om ett fyra månader långt försäljningsförbud.

När NT hälsar på hos Lalles Kiosk under tisdagen har butiken just denna dag fått en ny ägare.

– Det där tillhör det gamla, jag tittar bara framåt, säger DicanJaldi.