Moderaternas gruppledare Sophia Jarl förklarade i en NT-artikel att hon haft ingående samtal med Alliansens gruppledare om samarbetsproblem med Moderaternas förre gruppledare Fredrik Bergqvist.

Bergqvist reagerade starkt mot uppgifterna och valde under lördagen att polisanmäla Sophia Jarl.

Under söndagen ställer även de tre gruppledarna Karin Jonsson (C), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Reidar Svedahl (L) sig frågande till uppgifterna.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L).

– Jag minns inget sådant möte. I så fall har jag drabbats av allvarlig demens, säger Reidar Svedahl.

Karin Jonsson är inne på samma linje.

– Jag har i alla fall inte haft några ingående samtal med Sophia Jarl gällande Fredrik Bergqvist och samarbetsproblem. Vad skulle det finnas för anledning till det?, undrar Jonsson.

Eva-Britt Sjöberg förnekar också Jarls uppgifter om att Alliansen ska ha kritiserat Bergqvists ledarskap.

Artikelbild

| Eva-Britt Sjöberg (KD).

– Detta är inte sant. Varken jag eller mina kollegor i L och C har haft några ingående samtal med Sophia överhuvudtaget, säger hon.

Oppositionsrådet Sophia Jarl väljer att bemöta Alliansens synpunkter genom att hänvisa till hennes kommentar efter Fredrik Bergqvists polisanmälan.

Artikelbild

| Karin Jonsson (C).

"NT har citerat mig korrekt. Är det polisanmält får det hanteras efter de rutiner polisen har. I övrigt har jag ingen kommentar".