LÄS MER: Anställda slog och sparkade boende

I september uppdagades att flera personer i ett av Norrköping kommuns LSS-boenden blivit slagna, sparkade och hotade av personal. Efter det varslade kommunen fyra av de anställda om avsked. De fyra valde då att säga upp sig själva. Brukarna polisanmälde händelserna och kommunen gjorde en Lex Sarah-anmälan om missförhållandena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar nu utredningen utan att vidta några ytterligare åtgärder men bedömer att konsekvenserna har inneburit hot mot brukarnas hälsa och utveckling och orsakat dem stort lidande.

IVO bedömer att kommunen agerat snabbt och inte försökt dölja något. Kommunen har också, enligt IVO:s beslut, identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade.

I vård- och omsorgskontorets egen analys är det just brister i ledning och struktur liksom värderingsarbete som bidragit till en osund struktur och gruppdynamik i arbetsgruppen.

– Vi har påbörjat arbetet med att se över kompetens, handledning och utbildning i både metod och värdegrund. Det är också viktigt att cheferna är närvarande på plats för att tidigt kunna fånga upp tecken på brister, säger Iris Pettersson, verksamhetschef.

– Vi låter också en extern konsult genomlysa flera andra barn- och ungdomsboenden för att se om det finns liknande problem på andra enheter. Utifrån det resultaet ska vi göra en handlingsplan med åtgärder som behövs.

LÄS MER: Mamma till en av de utsatta: "De har stulit flera år av hans liv"