Hon har en högfungerande, särbegåvad son med Aspergers syndrom som går i en av de kommungemensamma resursgrupperna. Susanne Sjösten har en dotter i samma grupp och hon känner också att kommunen gör en förhastad och dålig prioritering.

Deras barnen for rejält illa och var mycket borta från skolan under en lång period innan de fick sina diagnoser och innan de fick komma till den kommungemensamma gruppen. De vet att det finns andra barn i grupperna med liknande historia.

– Vi blev väl bemötta i den vanliga skolan, men personalen hade ingen kompetens för att ta hand om dessa barn, säger Pia Berglund.

Artikelbild

| Pia Berglund och Susanme Sjösten är djupt oroade över konsekvenserna när resursgrupperna avvecklas.

Ensam och annorlunda

Hon beskriver lättnaden i att träffa personalen i resursgruppen och märka att de förstod och visste hur de skulle göra. Nu har hon fått höra att kompetensen ska byggas upp och barnen kunna upptäckas och få stöd tidigt.

– Det låter fantastiskt. Men bygg då upp kompetensen först, innan grupperna avvecklas, säger hon.

Deras barn berörs inte i år. De får gå kvar i gruppen stadietiden ut. Ändå känner de båda mammorna sig djupt oroade över konsekvenserna av avvecklingen.

De vet hur ensam och annorlunda en elev kan känna sig i skolan.

– Det är klart att man vill ha en inkluderande skola, men det måste vara en skola där alla barn kan trivas, ha vänner, kunna lära sig och känna sig trygga. Men det är inte alla barn som kan känna sig inkluderade i en stor klass med traditionell pedagogik, hur mycket lärarna än försöker anpassa. För dessa barn är resursgruppen ett sätt att få en tillhörighet , säger Susanne Sjösten.

Inget du handlar på stan

De inser att det är ett problem att alla inte får plats i resursgrupperna.

– Jag förstår ju kommunens dilemma. Vi delar problemanalysen att alla barn har rätt till en fungerande skolgång, men åtgärden behöver inte vara att alla ska få det lite sämre, säger Pia Berglund.

För det känner hon sig säker på att det blir om man avvecklar grupperna på det här sättet.

I årets budget omfördelas pengar från resursgrupperna för att hemskolorna ska kunna få ett tilläggsbelopp.

– Men den här specialkompetensen och långa erfarenheten är ju inte som du bara kan gå ut och handla på stan, säger Pia Berglund.