Han bekräftar att Yahya Moazins situation inte är unik och att situationen på de svenska ambassaderna är ansträngd.

Mellan 50-60 återföreningssamtal i veckan genomförs och trots att extra personal har satts in finns det ett tak för hur mycket köerna kan kapas.

– Det är av högsta vikt att dessa samtal sker på ett rättssäkert sätt och då går det inte att öka takten hur mycket som helst, säger Patric Nilsson.

Han har förståelse för att två år kan kännas som en orimligt lång tid att vänta på ett samtal för att kunna återförenas med sin familj.

– Samtidigt får alla en tid och jag tror ändå att det är lättare att uthärda väntan när det finns ett slutdatum.

Det faktum att syriska medborgare kan behöva visum för att ta sig till ambassaderna och att detta medfört svårigheter, är han medveten om och han säger att det var anledningen till att Sverige i början av året utökade möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening vid ambassaden i Khartoum i Sudan.

– Men andra länders regler för gränspassage och viseringspraxis kan Sverige inte styra över, säger Patric Nilsson.