Från och med i år får alla skolungdomar ett gratis resekort av regeringen, förutom de som har färdtjänst. Kortet gäller under sommarlovet och gäller för resor i hela länet. Pengarna gick till regionen som skickade ut alla resekort, däremot kom det inga pengar till de som inte kan åka kommunalt.

– Under ett möte med rådet för funktionshinderfrågor lyftes frågan fram om att det inte blir rättvist om inte alla får gratis resor, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Nu har tekniska nämnden beslutat att betala egenavgiften för de ungdomar som använder färdtjänsten under sommaren. I Norrköpings kommun handlar det om 81 elever i de berörda åldrarna.

– Den stora kostnaden har vi redan, det här gäller egenavgiften. Det är svårt att beräkna exakt hur mycket det kommer kosta eftersom det beror på hur mycket de kommer åka, men vi räknar med en kostnad på ungefär 100 000 kronor, säger Karin Jonsson.

Tidigare har fyrtio procent av gymnasieeleverna i kommunen fått ett årskort av tekniska kontoret och kunnat åka i hela länet året runt. Då fanns inget beslut om att alla skulle få samma behandling.

– Det har bara gällt de som har sex kilometer eller längre mellan skolan och hemmet, men det var ju orättvist i så fall om de kunde åka även på sommarlovet, säger Karin Jonsson.

Beslutet om kostnadsfri färdtjänst gäller elever som går i årskurs 6–9 och 1–2 på gymnasiet under perioden 13:e juni till 21:a augusti.