Det var 2014 som Norrköpings kommun började planera för den nya stadsdelen Inre hamnen. Visionerna var då och nu att skapa något alldeles unikt som adderar värden till Norrköpings karaktär. Kommunen tog tidigt beslutet att satsa på en helt ny arbetsmodell som kallas byggherresamverkan.

– Vi började med en stor workshop för byggherrar som var intresserade av området, säger Ola Brånäs, mark- och exploateringsingenjör och delprojektledare Inre hamnen.

– Deras budskap till oss var tydligt. Byggherrarna sa att de ville bli insläppta i projektet tidigt.

Artikelbild

| Framtiden. En ödetomt idag men snart en del av stadsdelen Inre hamnen. Till vänster: Carl-Fredrik Grönhagen, vd på Mannersons Fastighets AB, och till höger Ola Brånäs, delprojektledare Norrköpings kommun.

Kommunen sneglade på byggherresamverkan när Östra Sala backe i Uppsala och Norra Älvstranden i Göteborg planerades och bestämde sig för att ta goda idéer därifrån. Byggherresamverkan innebär att kommunen överlämnar ett betydande ansvar till byggherrarna att tillsammans med kommunen komma överens om hur området ska se ut.

– När vi bjöd in till anbud kom det in 24 stycken vilket var långt över förväntan, säger Ola Brånäs. Vi valde ut en mix av det bästa och det blev åtta byggherrar som får dela på området. Senare tillkom ytterligare en så Inre hamnen kommer att ha totalt nio byggherrar.

En av de byggherrar som valdes ut är Mannersons Fastighets AB från Linköping. De ingår nu i den grupp med nio byggherrar och kommunföreträdare som träffas en gång i månaden för att driva projektet framåt.

– Jag tror det var många byggherrar som lockades av att Inre hamnen ska växa fram genom byggherresamverkan, säger Carl-Fredrik Grönhagen, VD Mannersons.

Artikelbild

| Samverkan. Inre hamnen skapas genom byggherresamverkan. Till vänster Ola Brånäs från Norrköpings kommun och till höger Carl-Fredrik Grönhagen från Mannersons som tar en titt på markförberedelserna i området.

– Det här är en otroligt spännande arbetsmodell som ställer höga krav på samarbetet i gruppen.

Visionsunderlaget för Inre hamnen beskriver ett område där kanaler, småbåtshamn, bad och gemensamma ytor bildar en intressant miljö runt olika typer av bostäder i området. Att knyta ihop bostadskvarteren med vattnet är viktigt och byggherregruppen gjorde en studieresa till Hamburg för att hämta inspiration.

Artikelbild

| Ansvar. Mark- och exploateringsingenjör Ola Brånäs samarbetar med de nio byggherrarna för att skapa framtidens Inre hamnen.

– När vi startade vårt gemensamma arbete visste vi inte ens hur stora tomter vi skulle få eller hur de skulle vara utformade, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

– Det fick vi själva diskutera oss fram till. En helt ny erfarenhet som fick oss att lyfta blicken från våra egna projekt och tänka helhet.

Artikelbild

| Stolthet. VD Carl-Fredrik Grönhagen från Mannersons Fastighets AB är glad över den höga ambitionsnivån för stadsdelen Inre hamnen i Norrköping.

Byggherrarna fick börja med att skapa tomter så att alla skulle få 2–3 intressanta tomter var i området att bygga på. Nu har Inre hamnen 21 tomter fördelat på de nio byggherrarna. Den minsta är 500 kvadratmeter och den största är 1 700. När en byggherre ska bebygga flera tomter ligger de utspridda i området. Byggherresamverkan handlar om samarbete och alla tomter har olika kvalitéer som ska harmoniera med varandra.

– Vi vill alla nå målet att ta ansvar för stadsutvecklingen och tänkta långsiktigt på Norrköpings attraktivitet, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

Artikelbild

| Utmanande. Planeringen av Inre hamnen har ställt ovanligt stora krav på byggherrarnas samarbete.

– Det här ställer stora krav på oss och vårt engagemang och vi är stolta över att ha kommit väldigt långt i vårt gemensamma arbete.

Månadsträffarna i Norrköping har svetsat samman byggherregruppen med de ansvariga på Norrköpings kommun och i sommar ska detaljplanen för Inre hamnen antas av kommunfullmäktige.

Artikelbild

| Sjönära. De nio byggherrarna skapar Inre hamnen i Norrköping runt kanaler som går genom stadsdelen.

– Vår arbetsmodell kräver stort tålamod och uthållighet från byggherrarnas sida, konstaterar Ola Brånäs.

– Vi har höga krav på dem och är glada över att några av landets absolut bästa arkitekter har valt att jobba med Inre hamnen.

Artikelbild

| Attraktivt. Inre hamnen ska addera en ny attraktiv stadsdel till Norrköpings framtid.

Carl-Fredrik Grönhagen visar en av de tomter där Mannersons kommer att bygga, som idag är ett öde område i Varvsgatans förlängning.

– Precis där vi nu står kommer en av kanalerna i området att gå, säger Carl-Fredrik Grönhagen och ler. Det känns helt fantastiskt att tänka på.

Artikelbild

| Framtid. Byggherrarna samverkar om Inre hamnen för att skapa en framtida attraktiv stadsdel.

– Och därborta blir det bryggor som kanske kan erbjuda vinterbad, tillägger han och pekar bort mot kajen.

Byggherrarna har en gemensam marknadsföringsbudget och arbetet med Inre hamnen har stimulerat dem att tänka på hur man skapar en attraktiv stadsdel.

Artikelbild

– Vi har verkligen fått utmana oss själva i arbetet med Inre hamnen, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

–  Alla anstränger sig utöver det vanliga och ambitionsnivån är mycket hög och det imponerar på oss alla att vi har kommit en bra bit på väg.

Artikelbild

| Historia. Småföretag i röda hus med vita knutar får snart maka på sig när stadsdelen Inre hamnen växer fram i Norrköping.

– Vi byggherrar delar det bredare perspektivet där vi är med och skapar Norrköpings framtida identitet.