– Vi tar beslut efter sommaren. Vi vill jämföra med andra kommuner och diskutera vidare, säger nämndens ordförande Karin Johansson (C) efter torsdagens sammanträde. NT har redogjort för ursprungliga förslaget, som var tänkt att klubbas vid mötet – men det mötte motstånd från krögarhåll. Kommunen ville höja avgiften för markupplåtelse från 50 till 90 kronor kvadratmetern för företag med utskänkningstillstånd, men företag utan utskänkningstillstånd skulle slippa avgiftshöjning. Enligt förslaget ansåg Tekniska kontoret att företag med utskänkningstillstånd har högre intäkter och därför ska de betala högre avgift. Men nu har alltså politikerna beslutat att bordlägga avgiftshöjningen.

Däremot antog nämnden nya riktlinjer för upplåtelse av platsmark. Kommunen vill koncentrera torghandel till Nya Torget, där det nu pågår byggnation, eftersom det är förberett för torghandel där genom el och avfallshantering.

– Syftet med riktlinjerna är att vi vill få mer ordning och reda, säger Karin Jonsson (C). Det kommer framöver att bli tillåtet med varuexponering utanför butikerna. Det har egentligen inte varit tillåtet i Norrköping, men förekommer ändå. Men nu finns det "gatupratare" anpassade för funktionshindrade och synskadade, och då går det bättre att exponera varorna utanför butikerna. Vid Hötorget intill kvarteret Lyckan ska handlarna erbjudas två ytor om vardera 4x8 meter. Nu är ytan valfri.