LÄS MER: "Utredarna ska aldrig ifrågasätta"

LÄS MER: Efter artiklarna: Chefen flyttas

– Jag känner mig dubbelt kränkt och upplever att psykologen har en agenda – att försvara chefens beteende. Jag upplever att han ifrågasatte och bagatelliserade det jag varit med om, säger en av de sju kvinnor som anmält en enhetschef på Migrationsverket för kränkande särbehandling.

Artikelbild

| Larmade. Flera kvinnor har berättat om hur de har blivit utsatta för chefens trakasserier.

Vi har tidigare berättat om hur problemen med trakasserier och kränkande särbehandling startade på enheten när enhetschefen började. Enligt de utsatta kvinnorna eskalerade problemen under hösten då han bland annat gick i taket när en medarbetare tog upp frågan om sexuella trakasserier efter det att generaldirektör Mikael Ribbenvik tagit upp #metoo på verkets intranät.

Sammanlagt har sju kvinnor anmält enhetschefen till fackförbundet ST, som har agerat för att arbetsgivaren ska ta tag i problemet.

Migrationsverket säger att de ser mycket allvarligt på uppgifterna och att saken därför utreds av företagshälsovården Previa. Utredningen beräknas kosta 300 000 kronor.

Det är den utredning som nu har startat, men den aktuella kvinnan och ST är kritiska till hur den bedrivs.

Första gången kvinnan träffade psykologen blev hon kvar i sex timmar och beskriver att hon var chockad när hon gick därifrån.

När vi träffar henne tillsammans med bland andra Sanna Norblad, ordförande för ST på Migrationsverket, spelar hon upp delar av det inspelade samtalet med psykologen, bland annat när de talar om en situation då hon upplever att chefen stirrar på hennes kropp när hon kramar om en kollega. Hennes kollega bekräftar det. Då svarar psykologen.

– Då är det inte du som har upplevt det, utan hon som upplevt att han stirrar på dig.

Kvinnan svarar då att hon inte vill att chefen ska se på henne som ett sexuellt objekt, men får då höra av psykologen att det bara är hennes tolkning eftersom inte chefen sagt det rent ut.

– När jag säger att han höjer ögonbrynen och spärrar upp ögonen, som att gillar det han ser, svarar psykologen återigen att det är min tolkning och att han inte kan ta med det i rapporten då det handlar om en upplevelse.

Han säger också: "Han kanske tittar på dig för att han tycker att du är ful" och "det är inte olagligt att stirra på någon".

I inspelningen skryter psykologen också om ett fall där en kommunanställd hade anmält 123 punkter av kränkningar, men där psykologen lyckades få ner det till en punkt. Han sorterade bort resten.

Sanna Norblad reagerar på det hon hör.

– Det är inte så här det ska gå till. Du ska få berätta och han ska bara lyssna på dig. Han ska inte ifrågasätta, utan bara ta emot. Här pressar han dig. Den som gör utredningen ska inte heller gallra bort uppgifter. Allt ska vara med, säger hon.

Förra veckan träffade medarbetaren återigen psykologen på Previa, men den här gången hade hon med sig tre personer. Det var bland annat en arbetsmiljöspecialist från Migrationsverket, som företrädde arbetsgivaren, och Natalie Nicklasson, huvudskyddsombud på Migrationsverket.

Det mötet ledde till att den kritiserade psykologen byttes ut.

– När man gör en utredning om kränkande särbehandling är det viktigt att de berörda känner ett förtroende för den part som gör utredningen. Samtidigt är det viktigt att komma vidare och att utredningen sker skyndsamt. I det här fallet tycker jag att arbetsgivaren har tagit sitt ansvar och rett ut situationen, utredningen kommer att fortsätta med nya utredare, säger Natalie Nicklasson.

Tidigare anser Natalie Nicklasson att arbetsgivaren brustit.

– Företagshälsovården är bara ett komplement till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det är viktigt att arbetsgivaren hela tiden ger de berörda ett nära stöd och arbetar vidare med enheten, där har jag sett brister i ansvarstagande och handlingskraft.