Previa har valt att svara via mejl på våra frågor om att en av medarbetarna på Migrationsverket känt sig dubbelt kränkt sedan hon träffat en psykolog på Previa.

Sedan Migrationsverket och fackförbundet ST agerat har Previa valt att byta ut utredaren.

Per Larsson skriver dels att det är praxis att byta utredare om parterna inte upplever att det inte är en opartisk utredning, dels att utredarna aldrig ifrågasätter att någon upplevt sig kränkt, utan att deras uppgift och fokus är att opartiskt utreda vad som hänt.

Han svarar dock inte på frågan om Migrationsverket gett Previa direktiv om att ifrågasätta de som känner sig kränkta, utan förklarar att ett moment i utredningar handlar om att bedöma om de situationer som anmälts kan klassificeras som "kränkande" i lagens mening.

Om man kommer fram till att ett antal situationer kan bedömas vara kränkande särbehandling går man vidare och utreder dem närmare. Samtliga berörda och vittnen intervjuas och allt annat underlag – exempelvis mejl, sms, inspelningar och mötesanteckningar – samlas ihop och ligger sedan till grund för en bedömning om kränkande särbehandling skett eller inte.

Sedan är det upp till arbetsgivaren om det vill gå på Previas linje eller inte. De är inte skyldiga att följa utredarens rekommendationer.