Tonläget har höjts i Norrköpings kommunfullmäktige den senaste tiden. Under måndagen inträffade något unikt – Vänsterpartiets fullmäktigegrupp valde att lämna sessionssalen på Rosen i protest.

Det var vid punkt 18, en interpellation av Markus Wiechel (SD), som handlade om det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism, som det hettade till.

– Vi ansåg att frågan från SD hade främlingsfientliga toner, det var rykten och förtal och innehöll ingen fakta. Därmed varnade vi för att vi skulle lämna om kommunfullmäktige ansåg att frågan var godkänd och fick ställas, säger oppositionsrådet Mona Olsson (V).

Fullmäktige ansåg att frågan fick ställas med anledning av att regeringen uttalat att det är en kommunal angelägenhet. Då valde de fem vänsterpartisterna att lämna lokalen, de fick sällskap av FI:s representant som valde att gå med i sympati.

– Vi kände att vi hade fått nog. Det här var inte värdigt ett kommunfullmäktige. Jag har varit med länge, det här var det värsta jag hittills varit med om, säger Olsson.

När vänsterpartisterna återvände in i salen till nästa punkt kom nästa unika händelse – de ombads att lämna salen på nytt. Detta enligt kommunallagen som säger att man inte får återvända till salen, om man har trätt ut. Sammanträdet fortsatte således utan Vänsterpartiets fullmäktige.

Beslutet att Vänsterpartiet inte skulle få komma in på mötet igen, togs av mötets ordförande Tomas Idenås (S), tillsammans med presidiemedlemmen Päivi Johansson (M).

– Jag kollade vad som gällde när man lämnar möten, det finns väldigt tydligt skrivet i kommunallagen, säger Tomas Idenås.

– Det blev ingen votering om de ska få vara kvar eller inte. Kommunallagen är tydlig: man får frånträda mötet om man är jävig, och sen komma in igen. Annars får man inte gå ifrån mötet på det här sättet, fortsätter han.

Idenås har aldrig varit med om något liknande.

Upplevde du att du hade nåt val i den här situationen, huruvida de skulle få komma in eller inte?

– Lagen är väldigt tydligt skriven. De gjorde en poäng av att de lämnade mötet. Jag tyckte att det blev svårt för mig då att återinsätta dem på mötet, säger Idenås.

Från Vänsterpartiets sida är man inte så upprörd över att ha blivit utkastade.

– Vi tänker inte driva den här frågan vidare eller överklaga. Vi ville markera och är stolta över att vi stod upp, säger Mona Olsson.

LÄS MER: Markus Wiechel (S): "Jag har inte anklagata moskén."