Att Vänsterpartiet vill lägga ner Norrköpingsflygplats är inget nytt, de har drivit frågan i åtta år av både ekonomiska och klimatmässiga anledningar.

– Kommunen subventionerar flygplatsen med massor av Norrköpingsbornas skattepengar. Att det senaste München-flyget nu går i konkurs innebär ännu större förluster och visar återigen hur ekonomiskt galet det är. Vi varnade för att det skulle bli så här, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Nicklas Lundström i ett pressmeddelande.

Enligt partiet borde de många miljonerna i subventioner till flygplatsen i stället gå till välfärden.

Artikelbild

– Münchenlinjen har kostat kommuninvånarna 43 miljoner utöver de årliga subventionerna och det enda resultatet är stora klimatutsläpp. Detta senaste bakslag gör att jag tycker att det är läge att se över bidragen till flygplatsen och avsluta de ekonomiska äventyrligheterna, fortsätter Lundström.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) tycker att man ska vänta med att dra några slutsatser innan man vet vad som hänt och vad som kommer att hända med flygbolaget Flybmi.

– Jag förstår att Vänsterpartiet vill passa på att lägga in en välkänd ståndpunkt men det känns inte särskilt rimligt att en dag som denna spekulera om framtiden. Nu måste vi hjälpas åt att lösa de akuta frågorna först.

Hur länge är det rimligt att kommunen går in och stötta flygplatsen ekonomiskt?

– Flygplatsen går med ett underskott på mellan 20 och 25 miljoner kronor per år och det vi har sagt är att om det finns en flygplats med privatflyg, charter och reguljärflyg så är det rimligt, det är den bedömning vi har gjort. Reguljärflyget är den mindre delen av verksamheten, men är det som är viktigt för näringslivet på orten.

Om linjen läggs ner och inget tar över, är det läge att se över det då?

– Det har vi sagt hela tiden. Vi är väl medvetna om att konkurrensen är hård och att det är en rörlig marknad. Skulle det vara så är vi beredda att ompröva beslutet. Vi är beredda att stötta men självklart inte till vilket pris som helst, och vi måste veta att kommuninvånarna får det som vi behöver för pengarna vi lägger in.

Även Sophia Jarl (M), oppositionsråd, är inne på samma linje. Flygplatsens framtid och hur länge kommunen ska stötta den bör diskuteras.

– Det är en relevant fråga, men kanske inte bara utifrån vad som hänt under det senaste dygnet. Vi vet ännu inte riktigt vad som hänt. Det jag förvissat mig om under dagen är att det vi subventionerat med för år två inte är utbetalat i en klumpsumma.

– Vi har betalat ut en del för 2019, och det är tillräckligt mycket för att vi ska ställa oss den frågan. Hur länge kan vi understödja flygplatsen? Det är viktigt nu att vi gör en utredning av hur stor del som är skattekollektivets del, vad finns det för möjligheter att driva reguljärflyg i Norrköping och vad finns det för andra flyg som är viktiga för Norrköping?

Darko Mamkovic, gruppledare för SD i kommunfullmäktige, är betydligt mer övertygad om att det är rätt av kommunen att subventionera flygplatsen.

– Min grundinställning är att flygplatsen är en del av Norrköpings infrastruktur. Visst, den kostar men den bidrar med mer. Vänsterpartiet har ett förenklat tankesätt och tittar bara på slutnotan.

– Jag och partiet vill helst se möjligheter och att flygplatsen utvecklas till något som är bra.