– Att i det här läget, när vi redan har ett vikarie- och övertidsstopp på väg, dra ner på timvikarierna tycker vi är för mycket. Och att prata om att det går att göra med bibehållen kvalitet är nästan en förolämpning mot personalen, säger Ricardo Olivares, Vänsterpartiets representant i nämnden.

Han tycker att nämnden skulle ha gått till kommunfullmäktige och bett om att sparkravet skulle minskas med 25 miljoner.

Ricardo Olivares berättar om samtal han fått från förtvivlade anställda och anhöriga.

Artikelbild

| Anna Sotkasiira Wik (M) såg inget annat alternativ.

– Vi har duktig, kompetent och lojal personal inom vård- och omsorgsverksamheten och de försöker hjälpa varandra, men det finns en gräns också för dem, säger han.

LÄS MER: Personalkostnaden inom vård och omsorg måste bantas

LÄS MER:180 årstjänster ska bantas bort

LÄS MER: Oroliga undersköterskor efter beskedet

LÄS MER: Facket ser stora risker med stoppet

Moderaterna ställde sig bakom förslaget till neddragning av timvikarierna.

– Vi hade inget annat alternativ. Det är en väldigt svår ekonomisk situation för nämnden, säger Anna Sotkasiira Wik (M), andre vice ordförande i nämnden.

Om Moderaternas kommunbudget gått igenom skulle nämnden haft ännu mindre pengar. Hur skulle ni ha hanterat det?

– Vår budget föll och vi förhåller oss till den budget som existerar, säger hon.

Sverigedemokraterna följde samma linje.

– Vi hade en annan budget för kommunen med pengar till höjda löner för undersköterskor, men den föll ju. Nu är det här den budget nämnden har att förhålla sig till, men det är jätteviktigt att man gör en ordentlig uppföljning så att man verkligen ser konsekvenserna, säger oppositionsrådet Sandra Karlsson (SD), som sitter i nämnden.

Vikarie- och övertidsstoppet är en åtgärd som vård- och omsorgskontoret planerar eftersom hemtjänsten under förra året hade personalkostnader som låg 66 miljoner över budgeten och kostnaden måste ner. Stoppet diskuterades också förstås på nämndens sammanträde i veckan.

Moderaternas förslag om en uppföljning till nämndens sammanträde i april stöddes av en majoritet. Nu kan det bli så att stoppet inte införs förrän 1 mars.

– Man kanske inte hinner se så mycket till april, men det är viktigt att vi politiker följer det här noga. Det finns ju risk för att korttidsfrånvaron börjar öka till exempel, säger Anna Sotkasiira Wik.

Moderaterna föreslog också en utredning om orsakerna till det, men den avslogs.

– Det arbetet är redan i full gång, säger Olle Vikmång (S), nämndens ordförande.

– Vår förhoppning är att stoppet inte ska behövas på sikt, utan att vi får en organisation som gör att vi kan minska vikarieanvändningen, tillägger han.