– Det är hög tid att kommunen börjar ta ansvar för alla barn i Norrköping, säger Peter Butros, ordförande i Vänsterpartiet Norrköping.

Han är djupt kritisk till att kommunen främst väljer att investera i redan kapitalstarka områden, som Svärtinge, Smedby och Lindö, medan exempelvis Hageby och Navestad halkar efter.

– Barnen i dessa områden har inte i närheten av samma förutsättningar för lek och idrott. Nu är det är dags att öka resurserna till föreningslivet där behoven är som allra störst.

Artikelbild

| Satsningen på en idrottshall i Hageby skulle kunna kosta omkring 50-60 miljoner. "Pengar som skulle tas från investeringsbudgeten", säger Peter Butros, ordförande i Västerpartiet Norrköping.

Orsaken till den "osunda orättvisan" är enligt Vänsterpartiet att kommunen oftast satsar på säkra kort och väljer områden där det finns starka föreningar med lång tradition att samarbeta med.

– Men det är faktiskt vår plikt att även satsa på unga och barn med de sämsta förutsättningarna. Det är en framtidsinvestering, säger Peter Butros.

Hagebyhallen färdigställdes år 1965 och har nu över 50 år på nacken.

Enligt Vänsterpartiets förslag skulle en upprustning/utbyggnad ske i två steg. Allra först ser en akut renovering.

Artikelbild

| Förslag. Bygg ut, eller bygg en ny idrottshall i Hageby, föreslår Peter Butros, ordförande i Vänsterpartiet Norrköping.

– Omklädningsrummen måste fräschas upp och mattan bytas ut. Byggnaden är riktigt nedgången idag, säger Peter Butros.

I ett senare skede vill man se en utbyggnad, eventuellt nybyggnad, för att skapa större ytor och bättre möjligheter.

Peter Butros tar även upp situationen i Navestad, där sporthallen nyligen brann ned och de unga i området står utan möjlighet till skolidrott och fritidsaktiviteter.

– Hade kommunen satsat på utsatta områden tidigare hade det funnits en tillfällig plats för dem att vara nu, exempelvis i Hageby.