I nuläget arbetar majoriteten i den offentliga sektorn deltid. I takt med att skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension och behovet ökar, har det bestämts att fler måste arbeta heltid.

Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar därför tillsammans i ett femårigt projekt för att fler ska arbeta heltid inom skola och omsorg. Projektet kallas Heltidsresan och Norrköpings kommun är en av de kommuner som infört den så kallade heltidsnormen.

I Norrköpings kommuns nyligen införda plan om heltid är målet att 80 procent av de kommunanställda ska arbeta heltid år 2021. Idag är 77 procent heltidsanställda. Inom vård och omsorg ska antalet heltidsanställda öka från dagens 58 procent till 80.

Ett högt satt mål säger Anna van Alphen, HR-utvecklare på kommunen.

– Det är inte omöjligt, men det är högt satt.

För att ta reda på vad som kan göras för att fler ska vilja arbeta heltid inom vård och omsorg fick Kommunal tillsammans med kommunens personalavdelning i uppdrag att genomföra en undersökning. I maj månad skickades en enkätundersökning ut till drygt 3 000 medarbetare inom vård- och omsorg i Norrköpings kommun. Frågor som ställdes var bland annat: “Varför arbetar du hel/deltid?” och “Vad skulle din arbetsgivare kunna göra för att du ska kunna arbeta heltid?” Det visade sig att den största anledningen till att medarbeterna arbetar deltid är för att man helt enkelt vill. “Många har angett att de inte kan se något som arbetsgivaren skulle kunna göra för att få dem att arbeta heltid”, konstateras i rapporten.

– Det är lite nedslående. Det borde finnas något arbetsgivaren kan göra, säger Anna van Alphen.

Jeanette Hedberg har arbetat med heltidsfrågan i många år inom SKL. Hon säger att den största utmaningen är just att få personer att vilja arbeta heltid. För att öka viljan till att arbeta heltid arbetar SKL och Kommunal både mot arbetsgivare och personal.

– Vi informerar om vikten av ekonomisk självförsörjning och vi kommer också arbeta aktivt för att förbättra arbetsmiljön, säger Jeanette Hedberg.

De vanligaste orsakerna som anges i undersökningen till att man valt att arbeta deltid är för att kunna kombinera familjeliv och arbete och att man inte orkar arbeta heltid. Men enligt Jeanette Hedberg behöver det inte stämma att det skulle vara tyngre att arbeta heltid.

– När man jobbar deltid arbetar man oftast under den tid då det är som mest stressigt och uppfattar det som tyngre.

Heltidsnormen är också en jämställdhetsfråga eftersom det framförallt är kvinnor som arbetar deltid. Det beror enligt Jeanette Hedberg mycket på att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hem och barn och tar ut mer föräldraledighet och VAB.

– Vi vill att man ska dela lika. Där försöker vi få till en normförflyttning.

Att så många uppger att de inte vill arbeta heltid utan trivs bra med sina deltider ser hon inte som en anledning till att titta på alternativa lösningar, såsom sex timmars arbetsdag.

– Det löser inte utmaningen med kompetensförsörjningen. Vi behöver de här personerna och vi vill att de ska jobba mer. Därför ska vi se till både att de vill och orkar jobba heltid.