- Den har anfallit flera gånger och dödat många djur, förklarar handläggaren Göte Hamplin.

Detta är vad Naturvårdsverket tagit fasta på när den på tisdagen beslutade att ge tillstånd till skyddsjakt av vargen.

- Men det finns också risk för att det uppstår en ny skada.

Framförallt är det risken för att vargen attackerar igen som enligt Göran Hamplin fällt avgörandet.

Allt fler attacker
Däremot får Finspångsvargen som gått till angrepp i Hällestad inte skjutas.

Varför?

- Den har inte orsakat tillräcklig skada. Vi bedömer att vi vill avvakta och se om det händer igen, men inget har hänt, säger Göran Hamplin.

Naturvårdsverket har tidigare i år bifallit ytterligare två skyddsjakter av vargar.

Så attackerna är många?

- Ja, vargstammen ökar i antal och det ligger i sakens natur att skadorna också ökar, anser Göran Hamplin.

Visserligen har det kommit upp akutstängsel på Vikbolandet. Men det räcker inte, för att skydda fåren krävs rovdjursavvisande stängsel.

Enda lösningen
- Det är inte möjligt att på kort tid skydda så stora områden. Därför är skyddsjakt det enda som återstår, menar Göran Hamplin.

Skyddsjakten måste ske på en begränsad yta och under en kort period. Fram till 8 september har jägarna, utsedda av länsstyrelsen, på sig att skjuta vargen.

Hur kommer det sig att vargen dödar så många får men bara äter enstaka?

- Vargen passar på när han ser en flock med djur. Då dödar han många och fler än han behöver, kanske för att ha mat i framtiden. Han förstår inte att djuren inte finns kvar till en annan gång, svarar Göran Hamplin.

Naturskyddsföreningen i Norrköping anser att skyddsjakten omöjliggör ett vargrevir i Östergötland.

- Man överreagerar. Vargen har tydligen ett avvikande beteende. Men fårägarna har inte gjort tillräckligt för att stängsla in djuren. Jag förstår att de vill ha bidrag till stängsel. Om man vill ha en vargstam ska man ta kostnaden för det, det krävs att reglerna mjukas upp, anser ordföranden Göran Esbjörnson.