Tidigare i år anmälde Lotteriinspektionen det som kallas Onecoin. Enligt anmälan anser man att det är bevisat att Onecoin är ett så kallat kedjebrevspel och att det som sådant är olagligt.

"Av det material vilket har framkommit i Lotteriinspektionens tillsynsärende så är arrangemangets huvudsakliga syfte uppenbarligen att genom nyrekrytering öka vinsten för deltagarna. Inkomster på alla nivåer i arrangemanget beror på deltagarnas förmåga att värva nya deltagare.", skriver man i sin anmälan.

När det gäller Crypto888 med virtuella valutan Octacoin finns ingen anmälan. Men enligt Markus Aronsson, samordnare mot illegalt spel Lotteriinspektionen, finns det likheter med Onecoin.

– Octacoin/Crypto888 låter som ytterligare en av alla olika investeringar som gränsar till pyramidspelsliknande verksamhet, svarar han NT.

På Finansinspektionen driver man inte heller något ärende. Men man manar till stor försiktighet. Peter Svensson, pressekreterare Finansinspektionen:

– Det finns en uppsjö av så kallade virtuella valutor runt om i världen, några är fungerande som valuta, medan det för andra saknas bevis för att de används som valuta.

Han ser likheter mellan Onecoin och Crypto888 när han studerat de båda lite närmare. Det handlar om marknadsföringen genom löften om stora vinster och att hänvisningar görs till den mest kända virtuella valutan, Bitcoin.

– Investerarens kapital är inlåst en viss tid, utbetalning av vinst förefaller vara avhängigt att andra ”investerare” ansluter sig, man får en ersättning om man värvar nya medlemmar, konstaterar han.

Peter Svensson påpekar att det inte finns någon myndighet i dag som övervakar att de aktörer som marknadsför Onecoin eller Crypto888 infriar vad som utlovas.

– Det är också ytterst svårt för konsumenter att förstå vad det innebär att gå med som ”investerare”, det vill säga att förstå vilka riskerna är. Placeringar i Onecoin och Crypto888 måste därför i dagsläget bedömas som högst riskfyllda placeringar.

Han vill inte säga direkt om formerna skulle kunna kallas pyramidspel. Det är upp till konsumenten att bedöma vad man ger sig in på.

– I dessa sammanhang nämns också ofta att det kan vara fråga om pyramidspel, det vill säga att tidiga deltagare skor sig på senare deltagare utan att något särskilt värde egentligen skapas genom verksamheten. Det är därför också ett etiskt val som man som konsument bör fundera över innan man väljer att gå med.