I motionen beskrivs hur vi i dag äter 40 procent mer proteinän vi behöver och hur bland annat Livsmedelsverket förespråkar en kost med mera grönsaker, baljväxter och nötter. I stället har svenskarna ökat sin köttkonsumtion med nästan åtta kilo under en tioårsperiod.

I motionen berättas också om hälsoriskerna med att äta för mycket kött, till exempel gäller det hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer.

Miljön påverkas också av vad vi äter, konstaterar motionärerna, och skriver att animalieproduktionen står för nästan en femtefel av världens växthusgasutsläpp. Det beror dels på att det går åt energi för att framställa kött, dels på att idisslande djur själva producerar ett slags växthusgas.

Kommunen tillämpar redan ett koncept som säger att andelen vegetarisk mat ska öka fram till år 2020. Det konceptet är inte tillräckligt omfattande, anser de två som skrivit motionen.

De vill att enbart vegetarisk kost, där ägg- och mjölkprodukter ingår, ska serveras minst tre dagar i veckan i alla kommunala verksamheter.