Vid Östgötatrafikens upphandling vann Veolia båda avtalen, sex år i Norrköping och åtta år i Linköping. Avtalen är värda 2,5 miljarder kronor.

I det nya avtalet förbinder sig Veolia att bara använda sig av förnyelsebart, biogas eller grön el.

I samband med det nya avtalet tar Norrköpings kommun över ansvaret för underhåll och daglig skötsel av spårvagnarna. Kommunen kommer också att ansvara för den spårbundna trafikens trafikledning.

I Finspångs tätort tar Östgötatrafiken även över skolskjutsarna från kommunen och den nyinrättade servicelinjetrafiken. Från och med nästa sommar kommer Keolis Sverige AB att köra både tätortstrafiken och landsbygdstrafiken.

De nya avtalen gäller från 17 juni 2012.