Kultur- och fritidsnämndenhar fått ett besparingskrav på en procent, vilket är anledningen till att kontoret fattade beslut om att säga upp uthyrningen av fem idrottshallar. Viktor Månsson är enhetschef för anläggningar och uthyrning på Kultur- och Fritidskontoret och var den som tog beslutet att sluta hyra ut Kättinge idrottshall. Beslutet grundade sig i bokningshistoriken och utifrån de besparingar som behövde göras beslutades att fyra idrottshallar skulle stänga då de var uthyrda få timmar.

– Vi hyr idrottshallarna av ett fastighetsbolag och den hyra som föreningarna betalar till oss är kraftigt subventionerad, vilket gör att hallarna blir en kostnad.

Men nu överväger Viktor Månsson att dra tillbaka beslutet om Kättinge idrottshall.

– Jag har bjudit in föreningen till en träff i och med att de kommit med information som vi inte visste om.

Varför kontaktade ni inte föreningen för att få information innan ni fattade beslut?

– Om vi kontaktar föreningar innan beslut kommer ju alla argumentera för att de ska ha hallen kvar.

Men om ni kontaktat dem innan hade ni ju fått den information som gör att ni nu omvärderar beslutet?

– Ja, vi hade kunnat fråga innan. Vi får ta med oss det.

Enligt Viktor Månsson är det en budgetförändring som gör att de nu har råd att fortsätta hyra ut hallen.

– Men det förutsätter att föreningen kan visa på en utveckling med fler timmar.

Olle Vikmång (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tycker inte att hallen ska stängas för uthyrning och säger att han framfört detta till kontoret.

– Vad jag förstått så håller de med. Annars får vi titta på det i nämnden.

Sylvia Nilsson, andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, tycker att tjänstemännen kunde ha prioriterat annorlunda. Beslutet om idrottshallarna borde också ha tagits upp i nämnden, säger hon.

Är du kritisk till hur detta hanterats?

– Jag är kritisk till dialogen som förts mellan tjänstemännen och föreningen. Enligt den uppfattning som jag fått har den inte varit bra.

De tre andra idrottshallarna som beslutades att de inte längre ska hyras ut är Lilla Ektorpshallen, Tamburinens skolas hall och Sandtorpsskolans gymnastiksalar. Där kvarstår planerna.