Nu ställer sig många frågan hur det kunde hända. På Statoil har Leif Dübech, hälsa, miljö och säkerhetsansvarig på Statoil Sverige, kommit nedresande från Stockholm för att försöka ta reda på varför. På länsstyrelsen sitter Nina Eskilson, miljöhandläggare som haft kontinuerliga kontakter med Statoil under tiden man sökt sitt miljötillstånd och kliar sitt huvud.

Många som undrar

Hon undrar hur det kunde hända trots alla de försäkringar man fått av Statoil om att säkerheten fungerar. Trots villkor om regelbundna kontroller av anläggningen och tekniska lösningar för att en hög säkerhet ska råda på anläggningen.

På kommunen finns miljöskyddsinspektör Stephanie Liegott, som har tillsynsansvaret över anläggningen och undrar samma sak. Hon vill ha svar på vad som hände innan hon är beredd att uttala sig.

Mycket förblir hemligt

Samtidigt pågår en förundersökning hos polisen om misstänkt miljöbrott. Det innebär att mycket av det som hände under dygnet från söndag morgon till måndag morgon inte kommer att bli offentligt förrän polisen är klar med sin utredning. Sedan lämnas den till miljöåklagaren i Jönköping, som beslutar om åtal ska väckas.

– Detta är en exceptionell händelse för Statoil. Polisen har varit här en omgång och fler förhör ska hållas. När vi är klara med vår undersökning är det till polisen vi kommer att lämna den. Vi kommer inte offentliggöra något, berättar Leif Dübech.

Allt började i ett pumphus

NT har försökt att genom en rad samtal med alla inblandade skaffa sig en bild av vad som hände. Men det finns luckor som polisutredningen får avslöja.

Allt började i ett pumphus. Hur det kunde läcka därifrån vill Leif Dübech inte svara på när NT ställer den här frågan:

– Gick pumpen trots att det inte användes för tillfället, eftersom det inte pågick någon aktivitet på området? Pumpen används ju för att pumpa bensin till en tankbil eller mellan cisterner. Eller gick en ventil eller liknande sönder?

I väntan på polisens utredning blir den frågan obesvarad.

Inga larm gick

Pumphuset är invallat och ska klara att ta emot en kubikmeter bensin. Här handlar det alltså 120 gånger mer. Bensinen flödade ut i den omgivande marken som bestod av gräs och jord utan att något larmsystem aktiverades. Bensinen hamnade alltså inte ovan jord utan i marken. Där träffade den på en avloppsledning som på grund av ålder inte har varit tät utan bensinen kunde söka sig in i ledningen och vidare till reningsverket där man upptäckte läckaget på måndagsmorgonen när det började lukta starkt av bensin.

– Ungefär samtidigt som man upptäckte läckaget där upptäckte vi det på vår vanliga kontrollrunda på anläggningen, berättar Leif Dübech.

Hur mycket kvar i marken?

Man vet hur mycket bensin som hann rinna ut men man vet inte hur mycket som nu finns kvar i marken och hur mycket som hann komma ut i ledningsnätet.

Norrköpings hamn och stuveri är en part i det här dramat. Det ledningsnät som finns på Statoil för spillvatten och dagvatten ägs av hamnen. Hamnen har också en så kallad OFA-anläggning där oljeförorenat vatten ska hamna istället för att gå ut i dagvattennätet, som ju mynnar i Lindö Kanal

– Vi vet att havet inte har nåtts av produkten men alla tre systemen har påverkats av utsläppet. Vi fick ett larm när bensinen kom in i OFA-anläggningen men det kom först efter det att larmet gått både på Statoil och reningsverket, säger Ola Hjärtström, marknadschef i hamnen.