Att Vänsterpartiet ska finnas med i kommunstyret är det absoluta målet, förklarar han.

– Vi skulle kunna diskutera med de flesta partier. Det vi går in med är våra jämlikhetsvärderingar och sen får vi se vilken politik som kommer ut och om vi kan stå för den eller inte.

Skulle ni kunna komplettera Kvartetten?

– Kanske. Jag skulle väl säga att de mindre borgerliga partierna är betydligt enklare att resonera med än Moderaterna till exempel. Så något av de partierna skulle vi säkert kunna diskutera med.

Sedan lägger han till att konflikten med Kristdemokraterna om privatiseringarna i äldreomsorgen kanske skulle vara för stora.

– Men bortsett från Sverigedemokraterna skulle vi kunna diskutera antingen samarbete eller stöd i vissa frågor med alla partier.

Vänsterpartiet hade stött eller styrt tillsammans med Socialdemokraterna under många mandatperioder, när det efter förra valet stod klart att Socialdemokraterna valde andra samarbetspartier.

– Det var ju väldigt hårt. Vi försökte förhandla och vi hoppades på ett fortsatt rödgrönt styre, säger Nicklas Lundström.

Det skulle ha blivit ett minoritetsstyre och krävt tuffa förhandlingar, det vet han.

– Och sen när man rev upp valfrihetsreformen Mina Timmar inom hemtjänsten som vi hade jobbat så mycket med och tyckte blev så bra. Det var tufft.

Mina Timmar var Vänsterpartiets reform och skulle ge personer med hemtjänst större möjlighet att bestämma vad de ville ha hjälp med. Kvartetten rev upp den och förklarade sin avsikt att i stället införa en möjlighet att välja utförare.

Hur känns det nu?

– Vi kämpar ju för att förändra samhället. Det är rätt tufft att göra det i opposition så vi vill förstås ha makten.

– Men för partiet – eftersom högersvängen med Kvartetten kom så snabbt och var rätt skarp så att många blev sura – så har det på något sätt gett energi.

Ni har gått ganska hårt åt Socialdemokraterna i debatterna de här åren?

– Så är det. Politiken behöver tydliga skillnader så att man känner att det finns ett val att göra på valdagen och att man vet att man får olika politik. Det är viktigt för demokratin.

Finns det någon fördel med att vara i opposition?

– Ja, då kan man ju visa partiets rena politik och säga precis vad man tycker utan att behöva jämka sig som när man sitter vid makten i en koalition.

Vad är det viktigaste ni har bidragit med under mandatperioden?

– Vi har verkligen fört upp privatiseringsdiskussionen högt upp på agendan.

Han tänker främst på den nyligen införda valfriheten inom hemtjänsten som i Norrköping kallas Eget Val, där privata utförare som klarar kommunens krav kan erbjuda sina tjänster.

– Den andra stora frågan som jag tycker att vi fått in ganska tydligt är ju bostadsfrågan.

Det finns en skrivning i det nya programmet för bostadsförsörjning om det som kallas ekonomiskt tillgängliga bostäder, alltså bostäder som är billigare än de flesta nybyggen.

– Jag törs nog säga att det inte hade hänt om vi inte hade legat på.

Vänsterpartiet har skrivit en rad motioner och fått igenom några få om till exempel affischeringsytor och trädbyggnadsstrategi.

– Det är ju små frågor om man ska vara ärlig. Jag tror nästan att den möjlighet man har att påverka genom att driva opinionen, som i bostadsfrågan, är viktigare.

Under nästan mandatperiod ska en rad beslut fattas i olilka frågor.

Hur ser du på kommunalskatten?

– Som Vänsterpartist är jag emot att höja kommun- och landstingsskatten eftersom de slår lika mot alla. Det är något vi gör i sista hand.

De miljözoner, som till exempel innebär att dieselbilar skulle kunna förbjudas i delar av stan, kan komma upp.

– Jag tycker att man ska titta på det förutsättningslöst, men jag tror ju överlag på en innerstad med mindre biltrafik, att det gynnar handeln och livet i innerstan.

Vad säger du om ett tiggeriförbud?

– Självklart inte.

Vad ser du som de största utmaningarna för nästa mandatperiod?

– En stor utmaningen är välfärden. Det gäller Sverige och hela samhället. Ska vi ens kunna behålla nivåerna så behövs det väldigt mycket pengar, framför allt i äldreomsorg och sjukvård.

– Den andra stora utmaningen är stadens stora omvandling. Vi bygger till stora delar ett nytt Norrköping, som kommer att stå i hundra år, och vi måste se till att inte bygga ett klassegregerat samhälle, utan en jämlik stad som håller ihop, säger Nicklas Lundström.