LÄS MER HÄR: "De talar om djur som varumärken"

Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts som äger Kolmårdens djurpark, skriver:

”Den tragiska olyckan när en av våra medarbetare förolyckades kommer vi alltid att bära med oss. Säkerheten värderar vi allra högst, alltid. Att vi medvetet skulle utsätta någon av våra medarbetare för fara är i grunden helt felaktigt och jag blir personligen både ledsen och upprörd av ett sådant påstående. Vi hanterade våra vargar utifrån de kunskaper och den erfarenhet vi hade vid tillfället och som vi samlat på oss under drygt 30 år. Som en direkt följd av olyckan slutade vi direkt att gå in till vargarna och arbetar istället alltid med en barriär mellan djur och djurvårdare. Vi har efter händelsen även gjort en översyn av hela vår verksamhet för att säkerställa att alla våra arbetssätt motsvarar eller överträffar de högt ställda krav vi själva, såväl som externa parter ställer på oss. För många av mina kollegor, och för alla anhöriga, väcks idag svåra minnen. Givet det grundliga utredningsarbetet och den långa rättegång som klargjorde ansvar och händelseförlopp i den mån möjligt, vill jag av respekt för anhöriga och kollegor inte spekulera vidare kring händelsen."