– För mitt eget parti är det jättesvårt att dra en gräns, men vi måste kunna gå in i en förhandling med sjävförtroende och såpass starkt stöd att vi kan få gehör för det vi tycker är viktigt, säger han och ser ingen anledning att annars försöka klamra sig fast vid makten.

Om Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna blir större än Kvartetten tycker han att det mesta talar för att han själv efterträds av en moderat kommunstyrelsordförande. Inte så att han säger att Moderaterna skulle styra tillsammans med Sverigedemokraterna, men han tycker att historien tydligt visar att det är Moderaterna som skulle få Sverigedemokraternas stöd, till exempel när det gäller budgeten.

– Jag kommer aldrig att sitta kvar på en här posten och administrera en politik jag inte tror på, säger han.

Artikelbild

| Våren 2010 var det den rödgröna koalitionen som styrde med kommunalråden Stefan Arrelid (MP), Lars Stjernkvist (S) och Kerstin Hildebrand (V)-

Kvartetten behöver dock inte ha en absolut egen majoritet, så som han ser det, utan kan förlita sig på stöd från höger eller vänster.

– Blir vi den starkaste politiska kraften finns ingen annan som kan mobilisera en majoritet emot oss.

Socialdemokraterna tappade väljare i Norrköping 2014. Den gamla rödgröna koalitionen fick inte längre egen majoritet.

Var ett rödgrönt minoritetsstyre aldrig aktuellt?

– Det fanns de i partiet som tyckte att vi borde kunna fortsätta så, men för mig var det inget bra alternativ.

Av något slags respekt för valresultatet, tyckte han att det kändes rimligt med ett blocköverskridande samarbete. Ett annat skäl var de förändringar som Norrköping stod inför.

– Det krävdes en målmedveten, långsiktig politik och det skulle minoritetsstyret inte ha gett.

Socialdemokraterna gick samman med Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna.

För egen del var han redan före valet övertygad om att blockpolitiken i Norrköping behövde brytas upp, förklarar han. Han uppfattade att det fanns en förståelse inom partiet för det.

Förra mandatperioden sade S nej till valfrihet enligt LOV i hemtjänsten. Den här mandatperioden har det införts under namnet Eget Val.

Vinster i välfärden har varit en het fråga inom Socialdemokratin. Kvartetten sade i ett yttrande till Välfärdsutredningen nej till vinsttak och förespråkade kvalitetskrav.

Hur kraftig var högersvängen?

– Med samarbetet i Kvartetten blir det mer av en mittenpolitk. Så är det. Det är vi socialdemokrater som är vänsterkraften. I den rödgröna koalitionen var vi högerflanken.

Vad tror du era väljare tycker?

– Jag vet faktiskt inte, men det som borde betyda mer än något annat är resultaten - vad som faktiskt händer.

– En anständig kompromiss är bättre än en förlorad votering, säger han lite senare.

Vad är det viktigaste ni har åstadkommit?

– Vi har verkligen förändrat arbetsmarknaden. Arbetslösheten är fortfarande hög, men vi har haft en dramatisk förändring av jobbtillväxten. Det är en hoppfull utveckling.

– Även om vi inte ser den definitiva vändningen av skolresultaten så har vi gjort stora förstärkningar av tidiga insatser i skolan, men vi är långt ifrån färdiga.

Att kön till äldreboenden också är bortbyggd är en annan sak han lyfter fram.

Men nu är det ju kö till så kallade LSS-boenden för personer med funktionsnedsättningar?

– Så är det i politiken. Vi löser ett problem och det kommer nya. Vi har en målmedvetenhet att göra något åt det som fortfarande är väldigt problematiskt och dit hör LSS-boendena, skolresultaten och otryggheten.

Vad är viktigast för de kommande åren?

– Utbildningen är en sak. Vi måste fortsätta förbättra tidiga insatser, få mer yrkesutbildningar, en utbyggnad av universiteten.

– En annan sak är omvandlingen av staden. För oss i Socialdemokraterna är det viktigt att se till att den bidrar till att bygga ihop staden. Det gör vi med jobb och utbildning, men också med hur vi fysiskt bygger staden. Och hela kommunen ska utvecklas.

Den tredje saken han tar upp handlar de anställda och om hur de effektiviseringar som sannolikt blir nödvändiga i framtiden ska kunna göras på ett bra sätt.

– Vi måste se till att vi ger våra medarbetare ett större ansvar och större inflytande över sin arbetssituation. Jag tror att det blir en av våra huvuduppgifter.

Den här mandatperioden har ni höjt skatten. Vad tror du om de kommande fyra åren?

– I dagsläget planerar vi för en oförändrad skatt, men det är många faktorer som kan påverka.